More than sensors+automation
Znajdź

Termopara izolowana mineralnie z kablem kompensacyjnym, zgodnie z DIN 43710 i DIN EN 60584 (901210)

Własności

  •      Dla temperatur od -200 do +1200 ° C
  •      Elastyczna osłona przewodu  z wkładem pomiarowym odpornym na wibracje
  •      Średnica osłony już od 0,5 mm
  •      Krótki czas reakcji
  •      Długość zanurzenia specyficzna dla danej aplikacji

Zastosowania

  • Ze względu na ich specyficzne cechy, termopary w izolacji mineralnej stosowane są w zakładach chemicznych, elektrowniach, rurociągach, w budowie silników i na stanowiskach badawczych.

Opis

Termopary izolowane mineralnie są wykonane z elastycznych, cienkościennych kabli, w których osadzone są przewody termoparowe w sprężonym tlenku magnezu.
Dobry transfer ciepła pomiędzy osłoną a termoparą umożliwia krótkie czasy reakcji (t0.5 jako 0,15 s) i doskonałą dokładność pomiarową. Konstrukcja odporna na wibracje gwarantuje długą żywotność. Najmniejszy promień gięcia jest 5 razy większy niż średnica zewnętrzna. Dla średnic  od 0,5 do 2,0 mm minimalna długość zanurzeniowa (EL) to ≥ 50 mm; dla średnic 3,0 do 6,0 mm, EL to co najmniej 100 mm. Dla długości ok. 1000 mm termopary dostarczane są zwinięte.
Termopary według DIN EN 60584 lub DIN 43710 są używane jako wkłady pomiarowe. Wersje termopar podwójnych są również możliwe.

Dokumentacja
Prospekt
Podstawy
Akcesoria

Grupy produktowe akcesoriów

Inni klienci byli zainteresowani również...