More than sensors+automation
Znajdź

Termopary - przegląd

Termopara to jeden z kluczowych elementów pomiarowych w przemyśle. Oferowane przez nas termopary, bez względu na wykonanie czy przeznaczenie cechują się wysoką klasą dokładności i wyjątkową żywotnością.
Optymalizacja procesu produkcyjnego termopar pozwala nam dostarczać Państwu najlepsze rozwiązania w możliwie najkrótszym czasie. Konkurencyjna cena to dodatkowa korzyść zaufania naszym rozwiązaniom w obszarze pomiarów temperatury.
Przegląd dostępnych typów i wykonań termopar ukazuje ogrom naszych możliwości w zakresie kombinacji przyłączy procesowych, sposobów podłączania, stopnia ochrony czy dopuszczeń.
Bez względu na to, czy jest to termopara wtykana czy wkręcana, termopara z głowicą lub kablem przyłączeniowym, zawsze dostarczamy Państwu najwyższej klasy elementy pomiarowe.
Termopary sygnowane logo JUMO stosowane są przez naszych klientów m.in. w różnego rodzaju piecach, hutach i walcowniach, przetwórstwie tworzyw sztucznych, spalarniach i systemach grzewczych jak i przy produkcji osprzętu kuchni przemysłowych.

 

Termopara wkręcana z głowicą przyłaczeniową typu B (90.1020)
Termopara wkręcana z głowicą przyłaczeniową typu B (90.1020) China RoHS-20 Metrologisches Zertifikat

 • dla zakresu temperatur od  -200...+800°C,
 • wykonania z różnymi termoelementami,
 • wykonania w postaci termopary pojedynczej lub podwójnej,
 • głowice typu B, BUZ, BUZH, BBK,
 • na życzenie dostawa z przetwornikami.

Termopara wkręcana z głowicą przyłączeniową typu J (901030)
Termopara wkręcana z głowicą przyłączeniową typu J (901030) China RoHS-20 Metrologisches Zertifikat

 • dla zakresu temperatur od  -200...+800°C
 • wykonania w postaci termopary pojedynczej lub podwójnej
 • wykonanie w wersji izolowanej lub nieizolowanej
 • stopień ochrony IP 65

Termopara wkręcana z kablem podłączeniowym (901050)
Termopara wkręcana z kablem podłączeniowym (901050) Metrologisches Zertifikat China RoHS-e

 • dla zakresu temperatur od  -200...+600°C,
 • wykonania w postaci termopary pojedynczej lub podwójnej,
 • wykonanie z różnymi rodzajami termoelementów,
 • przewód kompensacyjny silikonowy lub w oplocie metalowym.

Termopary do urządzeń podlegających kontroli wg DIN EN 14597 (DIN 3440) (90.1006)
Termopary do urządzeń podlegających kontroli wg DIN EN 14597 (DIN 3440) (90.1006) China RoHS-20 DIN

 • przeznaczone do instalacji przesyłu ciepła wg DIN 4754
 • do temperatur do 1500°C
 • wykonane jako pojedyncze lub podwójne
 • dla mediów roboczych w postaci wody, oleju lub powietrza
 • do współpracy z zabezpieczeniowymi regulatorami lub ogranicznikami

Termopara wkręcana do pomiaru temperatury masy tworzyw sztucznych (901090)
Termopara wkręcana do pomiaru temperatury masy tworzyw sztucznych (901090) China RoHS-e

 • Dla temperatur  -40...+600°C
 • Dostarczane z różnymi termoelementami,
 • Osłona i końcówka pomiarowa ze stali szlachetnej,
 • Wykonanie w wersji izolowanej lub nieizolowanej,
 • Ceramicznie izolowana końcówka pomiarowa,
 • Do zastosowań w przemyśle tworzyw sztucznych.

Termopara wtykana z głowicą przyłączeniową typu A (901110)
Termopara wtykana z głowicą przyłączeniową typu A (901110) China RoHS-20 Metrologisches Zertifikat

 • dla temperatur w zakresie -200...+1600°C
 • osłony wykonywane z różnych materiałów
 • wykonania jako pojedyncze lub podwójne
 • na życzenie termopary dostarczane są wraz z przetwornikami temperatury

Termopara wtykana z głowicą przyłączeniową typu B (90.1120)
Termopara wtykana z głowicą przyłączeniową typu B (90.1120) China RoHS-20 Metrologisches Zertifikat

 • dla temperatur w zakresie -200...+1600°C
 • osłony wykonywane z różnych materiałów,
 • wykonania jako pojedyncze lub podwójne,
 • wykonania z głowicami typu B, BUZ, BUZH, BBK,
 • na życzenie klienta termopary dostarczane są wraz z przetwornikami temperatury.

Termopara wtykana z kablem przyłączeniowym (90.1150)
Termopara wtykana z kablem przyłączeniowym (90.1150) China RoHS-e

 • dla temperatur w zakresie 0...+600°C
 • osłony wykonywane z różnymi termoelementami,
 • wykonania z osłoną ze stali szlachetnej,
 • przewody kompensacyjne silikonowe lub z oplotem metalowym.
 • również z kątowym 90° wyprowadzeniem kabla

Termopara wtykana z przyłączem bagnetowym (901190)
Termopara wtykana z przyłączem bagnetowym (901190) China RoHS-20

 • dla temperatur od 0 do 400 °C
 • jako pojedyncza lub podwójna termopara
 • dobra przewodność ciepła poprzez sprężynę o regulowanym docisku
 • spoina izolowana lub uziemiona
 • montaż i demontaż bez narządzi

Termopara płaszczowa z wyprowadzeniami wg DIN 43 710 oraz DIN EN 60 584 (90.1210)
Termopara płaszczowa z wyprowadzeniami wg DIN 43 710 oraz DIN EN 60 584 (90.1210) Metrologisches Zertifikat China RoHS-e

 • Dla temperatur -200...+1200°C
 • Giętka, odporna na drgania osłona płaszczowa
 • Średnica płaszcza od 1,0mm
 • Szybki czas odpowiedzi
 • Głębokość zanurzeniowa według specyfikacji klienta

Termopara płaszczowa z głowicą przyłączeniową typu B wg DIN 43710 oraz DIN EN 60584 (901210)
Termopara płaszczowa z głowicą przyłączeniową typu B wg DIN 43710 oraz DIN EN 60584 (901210) China RoHS-20

 • dla temperatur od -200 do +1200°C
 • elastyczny przewód płaszczowy z odpornym na wibracje wkładem pomiarowym
 • średnica osłony od 3,0 mm
 • krótki czas reakcji
 • długości zanurzeniowe pod konkretne zastosowanie

Termopara izolowana mineralnie z głowicą typu J zgodna z DIN 43710 i DIN EN 60584 (901210)
Termopara izolowana mineralnie z głowicą typu J zgodna z DIN 43710 i DIN EN 60584 (901210) China RoHS-20 Metrologisches Zertifikat

 •      Dla temperatur od -200 do +1200 ° C
 •      Elastyczny przewód z wkładem pomiarowym odpornym na wibracje
 •      Średnica osłony od 3,0 mm
 •      Krótki czas reakcji

   

Termopara płaszczowa ze standardowym złączem płaskim wg norm DIN 43710 i DIN EN 60584 (901210)
Termopara płaszczowa ze standardowym złączem płaskim wg norm DIN 43710 i DIN EN 60584 (901210) Metrologisches Zertifikat China RoHS-e

 • dla temperatur od -200 do +1200 ° C
 • elastyczny przewód z wkładem pomiarowym odpornym na wibracje
 • średnica osłony od 0,5 mm
 • krótki czas reakcji
 • wyspecyfikowana do aplikacji długość zabudowy

Termopara izolowana mineralnie z kablem kompensacyjnym, zgodnie z DIN 43710 i DIN EN 60584 (901210)
Termopara izolowana mineralnie z kablem kompensacyjnym, zgodnie z DIN 43710 i DIN EN 60584 (901210) Metrologisches Zertifikat China RoHS-e

 •      Dla temperatur od -200 do +1200 ° C
 •      Elastyczna osłona przewodu  z wkładem pomiarowym odpornym na wibracje
 •      Średnica osłony już od 0,5 mm
 •      Krótki czas reakcji
 •      Długość zanurzenia specyficzna dla danej aplikacji

Title JUMO FOODtemp termopara wtykana (901350)
Title 	 JUMO FOODtemp termopara wtykana (901350) China RoHS-e

 •      Dla temperatur pomiędzy -100 do +260 ° C
 •      Paroszczelne
 •      Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 •      Do stosowania w przemyśle spożywczym
 •      Dostępne z wieloma punktami pomiarowymi