More than sensors+automation
Znajdź

Ciepłomierze

JUMO HEATtemp – Screw-In RTD Temperature Probe for Heat Meters with Terminal Head for Direct Mounting (Type DL) (902427)
JUMO HEATtemp – Screw-In RTD Temperature Probe for Heat Meters with Terminal Head for Direct Mounting (Type DL) (902427) China RoHS-20

 • For temperatures from 0 to 180 °C
 • Type examination certificate for MID heat meters as replaceable temperature probes
 • Fulfills the requirements of DIN EN 1434, AGFW FW 202, and FW 211
 • Pairing and declaration of conformity according to MID
 • Production certified according to module D (MID) (CE and metrology identification marking)

JUMO HEATtemp - wkręcany termometr oporowy do ciepłomierzy z kablem przyłączeniowym do bezpośredniego montażu (typ DS/DL) (902428)
JUMO HEATtemp - wkręcany termometr oporowy do ciepłomierzy z kablem przyłączeniowym do bezpośredniego montażu (typ DS/DL) (902428) China RoHS-20

 • Dla temperatur od 0 do 180 °C
 • Certyfikat badania typu dla ciepłomierza MID jako wymienny czujnik temperatury
 • Spełnia wymagania DIN EN 1434, AGFW FW 202 i FW 211
 • Łączenie i deklaracja zgodności z MID
 • Produkcja zgodnie z certyfikatem modułu D (MID) (CE i oznakowanie metrologiczne)

JUMO HEATtemp Wtykany rezystancyjny czujnik temperatury z kablem przyłączeniowym do tulei zanurzeniowych, Typ PS/PL (902435)
JUMO HEATtemp Wtykany rezystancyjny czujnik temperatury z kablem przyłączeniowym do tulei zanurzeniowych, Typ PS/PL (902435) China RoHS-e

 • Dla temperatur od 0 do 180°C
 • Dopuszczenie dla liczników ciepła jako wymienny czujnik temperatury; dopuszczenie MID i krajowe
 • Spełnia wymagania DIN EN 1434, AGFW 202 i FW 211
 • Dopuszczenie do liczników chłodu oraz zespołów ciepłomierzy i liczników chłodu
 • Parowane i kalibrowane zgodnie z niemieckimi przepisami kalibracji
 • Certyfikat produkcji zgodny z modułem D dyrektywy MID (oznaczenie CE oraz metrologiczne)
 • Odpowiednie akcesoria do instalacji

JUMO HEATtemp – Push-In RTD Temperature Probes for Heat Meters with Terminal Head for Thermowells, Type PL (902437)
JUMO HEATtemp – Push-In RTD Temperature Probes for Heat Meters with Terminal Head for Thermowells, Type PL (902437) China RoHS-20

 • For temperatures from 0 to 180 °C
 • Type examination certificate for MID heat meters as replaceable temperature probes
 • Approval for cold meters as well as combined cold and heat meters
 • Fulfills the requirements of DIN EN 1434, AGFW FW 202, and FW 211
 • Pairing and declaration of conformity according to MID
 • Production certified according to module D (MID) (CE and metrology identification marking)
 • Coordinated accessories for installation (data sheet 902440)

JUMO HEATtemp - Wtykany termometr oporowy do ciepłomierza z kablem przyłączeniowym do tulei zanurzeniowych (typ PS/PL) (902438)
JUMO HEATtemp - Wtykany termometr oporowy do ciepłomierza z kablem przyłączeniowym do tulei zanurzeniowych (typ PS/PL) (902438) China RoHS-e

 • Dla temperatury od 0 do 180 °C
 • Certyfikat badania typu dla ciepłomierza MID jako wymienny czujnik temperatury
 • Spełnia wymagania DIN EN 1434, AGFW FW202 i FW211
 • Łączenie i deklaracja zgodności z MID
 • Produkcja certyfikowana zgodnie z modułem D (MID) (CE i oznakowanie metrologiczne)
 • Dopasowane akcesoria do instalacji (typ i cenniki 902440 i 902442)

JUMO HEATtemp – Screw-In RTD Temperature Probe for Combined Cold/Heat Meters with Terminal Head for Direct Installation, Type DL (902454)
JUMO HEATtemp – Screw-In RTD Temperature Probe for Combined Cold/Heat Meters with Terminal Head for Direct Installation, Type DL (902454) China RoHS-20

 • For temperatures from 0 to 120 °C (cold) and 0 to 180 °C (heat)
 • Type examination certificate for heat meter MID and domestic approval for combined cold/heat meters as exchangeable temperature probe
 • Fulfils the requirements of DIN EN 1434, AGFW FW 202, and FW 211
 • Pairing and declaration of conformity according to the German Weights and Measures Act and MID
 • Production certified according to module D (MID) (CE and metrology identification marking)

JUMO HEATtemp – Screw-In RTD Temperature Probe for Combined Cold and Heat Meters for Direct Mounting (Type DS/DL) (902455)
JUMO HEATtemp – Screw-In RTD Temperature Probe for Combined Cold and Heat Meters for Direct Mounting (Type DS/DL) (902455) China RoHS-20

 • For temperatures from 0 to 120 °C (cold) and 0 to 180 °C (heat)
 • Type examination certificate for MID heat meters and domestic approval
  for cold meters as replaceable temperature probes
 • Fulfills the requirements of DIN EN 1434, AGFW FW 202, and FW 211
 • Pairing and declaration of conformity according to German Weights and Measures Act as well as MID
 • Production certified according to module D (MID) (CE and metrology identification marking)

JUMO HEATtemp – Push-In RTD Temperature Probes for Combined Cold and Heat Meters with Terminal Head for Thermowells (Type PL) (902464)
JUMO HEATtemp – Push-In RTD Temperature Probes for Combined Cold and Heat Meters with Terminal Head for Thermowells (Type PL) (902464) China RoHS-20

• For temperatures from 0 to 120 °C (cold) and 0 to 180 °C (heat)
• Type examination certificate for cold meters and combined cold/heat meters
• Fulfils the requirements of DIN EN 1434, AGFW FW 202, and FW 211
• Pairing and declaration of conformity according to the German Weights and Measures Act and according to MID
• Production certified according to module D (MID) (CE and metrology identification marking)
• Adapted accessories for installation (data sheet 902440 and 902442)