More than sensors+automation
Znajdź

Wyposażenie / serwis kalibracyjny

Sprzęt służący do pomiarów temperatury / Pt100 precyzyzyjny czujnik temperatury RTD (902721)
Sprzęt służący do pomiarów temperatury / Pt100 precyzyzyjny czujnik temperatury RTD (902721) China RoHS-20

 • Pt100 precyzyjny termometr oporowy RTD
 • Zakres od -200 do 450  °C
 • Urządzenia kalibrowane przez DAkkS (DKD - Niemiecki serwis kalibracji)
 • Wyniki pomiarów zgodnie z normami krajowymi

Urządzenia do badania temperatury (902721)
Urządzenia do badania temperatury (902721)

 • Precyzyjny wskaźnik temperatury
 • Zawiera precyzyjny czujnik Pt100
 • Dostępne z termoparami na wyższe temperatury
 • Urządzenie kalibrowane przez DAkkS ( DKD - Niemiecki serwis kalibracji)
 • Wyniki pomiarów zgodne z krajowymi normami

JUMO thermoCOR - Przenośny System Pomiarowy dla AMS2750 i CQI-9
JUMO thermoCOR - Przenośny System Pomiarowy dla AMS2750 i CQI-9

 • Implementacja testów SAT i TUS
 • 12 wejść termopar (dla AMS2750 i CQI-9)
 • Cztery uniwersalne wejścia analogowe
 • Łatwa obsługa za pomocą ekranu dotykowego
 • Interfejs USB hosta do eksportu danych
 • Interfejs Ethernet