More than sensors+automation
Znajdź

Termostat gorącego powietrza, model WTHc (60.4514)

Własności

  • Rozszerzalność temperaturowa cieczy
  • Mikroprzełącznik
  • 3 oddzielne systemy pomiarowe oraz przełączania
  • Wytrzymała obudowa 

Wersje zgodne z DIN EN 14597

  • Regulator temperatury (TR)
  • Monitor temperatury (TW)
  • Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB)

Korzyści dla Klienta

Energooszczędny

Nie jest wymagane dodatkowe zasilanie do przeprowadzenia pomiarów temperatury.

 

Zastosowania

  • w systemach grzania gorącym powietrzem