More than sensors+automation
Znajdź

JUMO heatTHERM P300 - 3-fazowy termostat panelowy (602090)

Własności

  • 3-fazowy ogranicznik temperatury bezpieczeństwa
  • Max. zdolność przełączania 30 A, 480 V
  • Różne opcje połączeń elektrycznych
  • Funkcja Trip-free
  • Monitorowanie przerwania kapilary

Korzyści dla Klienta

Ekonomiczna technologia bezpieczeństwa

Zdolność przełączania 30 A, 480 V eliminuje duże inwestycje w elektroniczną technologię bezpieczeństwa, taką jak styczniki mocy.

Zwiększone bezpieczeństwo

Dzięki funkcji "trip-free", ciągłe naciskanie przycisku resetowania może ręcznie przywrócić system do stanu bezpiecznego.

Zabezpieczenie przed przerwaniem kapilary włącza termostat w przypadku awarii systemu pomiarowego, a także w bezpiecznym stanie działania.

Elastyczne i oszczędzające czas uruchomienie

Różne opcje połączeń elektrycznych za pomocą połączenia śrubowego, adaptera wtykowego (PUSH IN) lub płaskiej wtyczki.

Nadaje się do stosowania w dużych kuchniach

Wymagania normy DIN EN 60730 są spełnione.

Zastosowania

Kontrola i monitorowanie procesów termicznych. Na przykład:

  • W komercyjnych kuchniach
  • Do frytownic
  • Do budowy piekarników
  • W pompach ciepła

Opis

Termostaty kontrolują i monitorują procesy termiczne. 3-fazowy termostat JUMO heatTHERM P300 może przełączać wyjścia do 480 V przy 30 A. Wszystkie fazy są odłączane jednocześnie od sieci. JUMO heatTHERM P300 to ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB), który działa zgodnie z zasadą rozszerzalności cieplnej. W przypadku awarii, STB ustawia monitorowany obiekt w bezpiecznym stanie roboczym.