More than sensors+automation
Znajdź

Monitor temperatury spalin, Typ STM-RW-2 (601540)

Własności

  • działa na zasadzie rozszerzalności długości pręta.
  • mikroprzełącznik
  • automatyczny reset
  • ochrona przed uszkodzeniem

Korzyści dla Klienta

Odporny

Obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu pokryta jest farbą odporną na uderzenia, sprawia że termostat jest mało wrażliwy na czynniki zewnętrzne np. temperatura otoczenia.

Energooszczędny

Nie jest wymagane dodatkowe zasilanie dla pomiaru temperatury.

Zastosowania

  • w technice grzewczej
  • w kotłach na paliwo stałe do dwuwartościowej pracy z kotłów opalanych olejem