More than sensors+automation
Znajdź

Armatury do przepływomierzy (406090)

Własności

Dla przepływomierzy z kart katalogowych 40.6010 oraz 40.6020

  • PVC kształt T wg DIN 8063 oraz wykonanie z PE do wklejenia
  • Duża różnorodność przeciwzłączy  DN 15...DN 400
  • Wykonania z tworzywa sztucznego lub stali kwasoodpornej
  • Prosta instalacja 
  • Dla cieczy neutralnych, agresywnych, zanieczyszczonych  

 

Opis

Armatury przeznaczone są do montażu niżej wymienionych przepływomierzy w rurociągach:

- przepływomierz MID, typ 406010
- przepływomierz turbinowy, typ 406020

Dokumentacja