More than sensors+automation
Znajdź

Dwu-/ czterokanałowy regulator procesowy i programowy ze zintegrowanym rejestratorem i ekranem dotykowym JUMO DICON touch (703571)

Własności

 • Doskonały 3,5-calowy, kolorowy wyświetlacz graficzny 320 × 240 pikseli
 • 32 programy z wygodnym wprowadzaniem programów i sterowaniem nimi
 • standardowe interfejsy: Host USB, USB Device, RS485 (COM1)
 • dostępne jako interfejs (COM2): RS422/485 Modbus Master/Slave, PROFI-BUS-DP, Ethernet, PROFINET-RT.
 • zintegrowany rejestrator ekranowy z zabezpieczonym przed manipulacją zapisem danych
 • 4 indywidualne ekrany procesowe z konfigurowalnymi polami edycji
 • 16 funkcji matematycznych i logicznych
 • elastyczny, modułowy osprzęt
 • chronione hasłem zarządzanie użytkownikami
 • pięciocyfrowy wyświetlacz wartości analogowych
 • indywidualny poziom użytkownika
 • monitorowanie pętli regulacyjnej i wartości wyjściowej
 • zintegrowany timer i wyłącznik czasowy
 • licznik czasu pracy i godzin pracy
 • serwer sieciowy do wizualizacji online za pomocą przeglądarki internetowej
 • powiadamianie pocztą elektroniczną
 • świadectwo kalibracji AMS2750/CQI-9
 • dopuszczenia cULus, DNV·GL, DIN EN14597

Zastosowania

 • Budowa pieców przemysłowych
 • Komory dla badań i szafy grzewcze
 • Komory klimatyczne i symulacja
 • Inkubatory
 • Autoklawy
 • Suszarnie
 • Sterylizatory
 • Przemysł tworzyw sztucznych
 • Stanowiska testowe
 • Przemysł farmaceutyczny i chemiczny
 • Możliwość użycia na statkach

Opis

DICON touch jest regulatorem czterokanałowym z funkcją generatora programu, który wyświetla informacje na kolorowym wyświetlaczu TFT. Urządzenie jest obsługiwane intuicyjnie za pomocą ekranu dotykowego. Cztery kanały sterujące wykorzystują wypróbowane i przetestowane algorytmy JUMO z dwoma wariantami optymalizacji. Umożliwiają one proste i wysoce dokładne uruchomienie. Regulator umożliwia kontrolę wielu stref, sterowanie kaskadowe lub innych złożonych zadań kontrolnych. 4 analogowe wejścia uniwersalne i do 8 wejść zewnętrznych mogą rejestrować wiele fizycznych wartości mierzonych z dużą precyzją. Elementy wykonawcze mogą być sterowane bezpośrednio z urządzenia analogowo lub cyfrowo. Istnieje możliwość dołożenia dodatkowych zewnętrznych wyjść binarnych. Interfejsy takie jak Modbus (master / slave), PROFIBUS lub Ethernet z serwerem WWW mogą być używane do komunikacji z systemami wyższego rzędu. W celu zapewnienia bezpiecznego działania procesu, urządzenie posiada chronione hasłem zarządzanie użytkownikami z indywidualnym dostępem do poziomów i funkcji kontrolnych. Gotowe maski ekranu dla kontrolerów, program generatorów, rejestracji oraz okna przeglądowe. Możliwość stworzenia indywidualnego ekranu procesowego przy pomocy programu konfiguracyjnego. Po odblokowaniu funkcji rejestracji przy pomocy dodatkowego kodu istnieje możliwość zapisania ważnych danych analogowych i cyfrowych w pamięci urządzenia a następnie przeniesienie ich przy pomocy pendriva USB do komputera PC.

Dodatkowe oprogramowanie zapewnia łatwą konfigurację urządzenia. Wpisanie funkcji matematycznych lub logicznych lub linearyzację klienta. Dodatkowo zaimplementowano narzędzia pozwalające na symulację zewnętrznych sygnałów. Narzędzia te pozwalają też na zapis i wizualizację sygnałów podczas uruchomienia procesu.

Kompleksowe alarmy i monitory wartości granicznych dopełniają koncepcję urządzenia "all-in-one"

 

Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Prospekt
Kursy eLearning (materiały video)
niemiecki [de]
[de] Webinar-Aufzeichnung: Kostensenkung in der Getränkeindustrie durch hyg... [de] Webinar-Aufzeichnung: Höhere Anlagensicherheit in der Pharmaindustrie ... [de] Webinar-Aufzeichnung: Anwendung der Mathematik- und Logikfunktion in J... [de] Anbindung von JUMO-Gerätetechnik an ETHERNET und RS-Schnittstellen [de] Anbindung von JUMO dTRON 300 an JUMO SVS3000 [de] Webinar-Aufzeichnung: Kalibrierung von Sensoren in der Lebensmittelind... [de] Webinar-Aufzeichnung: Prozessbilderstellung am Beispiel des JUMO DICON... [de] Webinar-Aufzeichnung: Effizienzsteigerung durch sichere Nutzung der Se... [de] PC-Auswerte-Software PCA3000 [de] Formularfunktion der PCA3000 [de] PCA-Kommunikations-Software PCC [de] JUMO-Konfigurationsprogramme [de] Webinar-Aufzeichnung: Konfiguration der Reglerfunktion für stetige- un... [de] Webinar-Aufzeichnung: Konfiguration der Reglerfunktion für Dreipunkt-,... [de] Inbetriebnahme von Regelkreisen mit dem JUMO diraTRON [de] Webinar-Aufzeichnung: Anwendung der Kaskadenregelung [de] Webinar-Aufzeichnung: Industrielle Wärmebehandlung gemäß AMS 2750 und ... [de] Webinar-Aufzeichnung: Inbetriebnahme von Regelkreisen mit dem JUMO DIC... [de] Webinar recording: Erhöhung der Regelgüte durch gezielte Störgrößenauf...
angielski [en]
[en] Webinar recording: Application of the math and logic function in JUMO ... [en] Connection of JUMO devices to ETHERNET and RS- interfaces [en] Connection dTRON 300 to SVS3000 [en] Webinar-recording: How to enhance efficiency by safely applying autotu... [en] Webinar recording: Creating Process Pictures on the example of a JUMO ... [en] PC Evaluation Software PCA3000 [en] PCA Communication Software PCC [en] Form function of PCA3000 [en] JUMO Configuration Programs [en] Webinar recording: Configuration of the controller function for contin... [en] Webinar recording: Configuration of the controller function for 3-stat... [en] Startup of control loops with the JUMO diraTRON [en] Webinar recording: Using cascade control [en] Webinar recording: Industrial heat treatment according to AMS 2750E an... [en] Webinar recording: Startup of control loops with JUMO DICON touch [en] Webinar-Aufzeichnung: Industrial heat treatment according to AMS2750 a... [en] Webinar recording: Increase of control quality through targeted feedfo...
Akcesoria

Wyposażenie dodatkowe

Numer artykułu Opis produktu Cena
703571(20258x)/10 (wej«cie uniwersalne) price on request
703571(20258x)/11 (Przeka¼nik (zmienny)) price on request
703571(20258x)/12 2 Przeka¼nik (zwierny) price on request
703571(20258x)/13 (Przeka¼nik SSR 230 V, 1 A) price on request
703571(20258x)/14 (Wyj«cie logiczne 0/22 V) price on request
703571(20258x)/15( 2 wyj«cia logiczne 0/12 V) price on request
703571(20258x)/16 Wyj«cie analogowe price on request
703571/20258x /172 (PhotoMOS-przeka¼nik) price on request
2 przeka¼nik póªprzewodnikowe 230 V, 1 A price on request
703571(20258x)/08 (Ethernet) price on request
703571(20258x)/54 (RS422/485 Modbus RTU) price on request
703571(20258x)/64 (PROFIBUS-DP) price on request
Kabel USB, Złącze A na Mini-B, kabel 3 m 100,000 STK - 0,660000 EUR price on request
USB (2 GB) price on request
Grupa przekaźnikowa ER8 3A/250V, 110..240V price on request
Grupa przekaźnikowa ER8 3A/250V, 20..53V price on request
Moduł logiczny 12V/20mA, 110..240V price on request
Moduł logiczny 12V/20mA, 20..53V price on request
703571/4 (Freischaltung Reglerkanäle 3+4) price on request
703571(20258x)/213 (funkcja rejestracji) price on request
703571(20258x)/214 (Aktywacja moduªu matematyczno-logicznego) price on request
703571/215 (Freischaltung Mathematik/Logik F9-16) price on request
Funkcja generatora programu 703571(20258x) price on request
Aktywacja automatycznego wydruku price on request
Obudowa ze stali szlachetnej (96*96)mm price on request
Konfiguracja wstępna (usługa) price on request
Wizyta serwisowa price on request

Grupy produktowe akcesoriów

Inni klienci byli zainteresowani również...