More than sensors+automation
Znajdź

EAC/EAC Ex

Certyfikat EAC i EAC Ex dla Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej

W odniesieniu do swobodnego przepływu towarów w ramach unii celnej między Rosją, Kazachstanem i Białorusią od marca 2015 r obowiązują nowe przepisy dotyczące przywozu. Obejmują one wspólny system oceny, który określa certyfikację zgodnie z przepisami technicznymi Unii Celnej. Po zakończeniu procedury oceny wystawia się certyfikat, a produkt musi być oznakowany logo EAC lub logo EAC Ex. EAC oznacza "Eurasian Conformity". Procedura zgodności EAC zastępuje poprzednią procedurę importową GOST-R. Niniejsze rozporządzenie nie narusza Certyfikatów Metrologicznych.

Na życzenie niektóre produkty JUMO mogą być dostarczone z certyfikatem EAC lub EAC Ex.