More than sensors+automation
Znajdź

Przełącznik pływakowy

Przełącznik pływakowy w formie miniaturowej JUMO NESOS R01 LS (408301)
Przełącznik pływakowy w formie miniaturowej JUMO NESOS R01 LS (408301) DNV-GL Ex

 • Punktowy pomiar poziomu za pomocą pływaków i kontaktronów
 • Dla mediów płynnych niezależnie od tworzenia się piany, przewodności lub współczynników ciśnienia
 • Zakres temperatury od -52 do + 240 °C
 • Dostępne w wielu wersjach
 • Dopuszczenia dla budownictwa okrętowego i obszarów chronionych przed wybuchem oraz certyfikat dla dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED)

Przełącznik pływakowy w formie standardowej - JUMO NESOS R02 LS (408302)
Przełącznik pływakowy w formie standardowej - JUMO NESOS R02 LS (408302) DNV-GL Ex

 • Pomiar poziomu punktowego za pomocą pływaków i kontaktronu
 • Dla mediów płynnych niezależnie od tworzenia się piany, przewodności (przenikalności) lub współczynników ciśnienia
 • Zakres temperatur od -52 do +240 °C
 • Dostępne w wielu wersjach
 • Dopuszczenia dla budownictwa okrętowego i obszarów chronionych przed wybuchem oraz certyfikat dla dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED)

Przełącznik pływakowy z naczyniem referencyjnym - JUMO NESOS R03 LS (408303)
Przełącznik pływakowy z naczyniem referencyjnym - JUMO NESOS R03 LS (408303) DNV-GL

 • Pomiar poziomu punktowego za pomocą pływaków i kontaktronu
 • Dla mediów płynnych niezależnie od tworzenia się piany, przewodności (przenikalności) lub współczynników ciśnienia
 • Zakres temperatury od -30 do +150 °C
 • Nadaje się do montażu bocznego dzięki naczyniu referencyjnemu
 • Zezwolenia dla przemysłu stoczniowego oraz certyfikat dla dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED)

JUMO NESOS R04 LS – Float Switch in Curved Version (408304)
JUMO NESOS R04 LS – Float Switch in Curved Version (408304)

 • Point level measurement via floats and reed contact
 • For liquid media unaffected by foam formation, conductivity (permittivity), or pressure ratios
 • Temperature range from -52 to +240 °C
 • Available in bent versions of the guide tube
 • Approvals for explosion-protected areas as well as a certificate for the Pressure Equipment Directive (PED)