More than sensors+automation
Znajdź

JUMO dTRANS p02 KERAMIK - Przetwornik ciśnienia z wyświetlaczem (40.4387)

Własności

 

 • Zakresy pomiarowe: 100 mbar... 25 bar
 • Do pomiaru ciśnienia względnego, absolutnego oraz poziomu napełnienia
 • Wzmocniony dla agresywnych oraz ściernych gazów, par, cieczy
 • Dopuszczalna temperatura medium: - 40... + 120°C
 • Liniowość ≤ 0.1%
 • Stabilność długookresowa < 0.1 % / rok
 • Kompensacja temperaturowa
 • Obsługa bezpośrednio za pomocą przycisków lub zdalnie za pośrednictwem HART
 • Sygnalizacja w przypadku przekroczenia zakresu, uszkodzenia sensora

 

Wskazanie na wyświetlaczu - możliwości 
 

 • Wartość ciśnienia w 13 różnych jednostkach; mierzona wartość wyrażona w % lub w dowolnych jednostkach
 • Wyjście prądowe w mA
 • Temperatura mierzona w °C lub °F
 • Błąd pomiaru, przekroczenie zakresu pomiarowego
 • Wskazanie min. / max zmierzonego ciśnienia 
 • Ciśnienie oraz temperatura mogą być wyświetlane jednocześnie

 

 

Konfiguracja za pomocą przycisków - możliwości

 

 

 

 • Korekcja zera
 • Początek oraz koniec zakresu pomiarowego
 • Tłumienie
 • Funkcja zadajnika prądowego
 • Sygnał wyjściowy w przypadku błędu: konfigurowalny: 3.85 mA lub 21.5 mA
 • Możliwość blokowania przycisków
 • Zerowanie wartości min. max ciśnienia
 • Pomiar ciśnienia z uwzględnieniem gęstości medium
 • Jednostki ciśnienia / temperatury

Korzyści dla Klienta

 • niezawodność
  Pojemnościowy sensor ceramiczny z tlenku glinu (99,9 %) charakteryzuje się długoterminową stabilnością. Ze względu na zastosowanie odpowiedniego materiału elektrod i specjalnej powłoki w procesie powlekania można osiągnąć 80-krotną wytrzymałość na przeciążenia. Metoda pomiaru spełnia najwyższe wymagania dotyczące rozdzielczości i powtarzalności. Dzięki połączeniu z wytrzymałą mechanicznie membraną i obudową wykonaną ze stali nierdzewnej (stal 1.4571) ma bardzo dobrą odporność chemiczną na wiele agresywnych mediów.
 • prosta i szybka obsługa
  Obsługa przetwornika poprzez przyciski lub z poziomu komputera przy użyciu komfortowego w obsłudze programu Setup (interfejs HART).

Zastosowania

 

 • Oczyszczalnie ścieków
 • Produkcja papieru
 • Przemysł naftowy, gazowniczy
 • Elektrownie
 • Przemysł chemiczny oraz petrochemiczny
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł farmaceutyczny

Opis

Przetwornik ciśnienia JUMO dTRANS p02 KERAMIK przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia (względnego / absolutnego) gazów, par, cieczy. Zbudowany jest na bazie sensora ceramicznego, sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do mierzonego ciśnienia. 
Przetwornik ciśnienia JUMO dTRANS p02 KERAMIK może być konfigurowany za pomocą komunikatora HART lub z poziomu PC z modemem HART i oprogramowanie PC Setup.