More than sensors+automation
Znajdź

JUMO dTRANS p02 DELTA przetwornik ciśnienia z wyświetlaczem (typ 404382)

Własności

 

 • Zakresy pomiarowe: 60 mbar...25 bar
 • Do pomiaru ciśnienia różnicowego, poziomu wypełnienia oraz wielkości przepływu
 • Dla gazów agresywnych, nieagresywnych, pary oraz płynów
 • Dopuszczalna temperatura medium: - 40... + 100 °C
 • Liniowość: ≤ 0,1% wartości końcowej 
 • Stabilność długookresowa < 0.1 % / rok 
 • Maksymalne obciążenie na jeden i dwa kanały  do 160 bar ciśnienie statyczne, opcjonalnie do 420 bar 
 • Kompensacja temperaturowa
 • Obsługa bezpośrednio z urządzenia lub przez interfejs z HART
 • Sygnalizacja w przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego, uszkodzenia sensora 
 • Akcesoria: uszczelnienia, zawory, oprogramowanie do konfiguracji z poziomu PC
 • Opcjonalnie z dopuszczeniami ATEX

 

Wskazania na wyświetlaczu - możliwości

 • Ciśnienie w 13 różnych jednostkach; wartość mierzona może być wyrażona w % lub skalowana w dowolnej jednostce 
 • Wyjście prądowe w mA
 • Temperatura czujnika w °C lub °F
 • Błąd pomiaru, w przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego
 • Minimalna / maksymalna wartość ciśnienia 
 • Wartość ciśnienia oraz temperatury mogą być wyświetlane jednocześnie

Konfiguracja za pomocą przycisków - możliwości


 

 • Korekcja punktu zero 
 • Początek oraz koniec procesu pomiarowego bez wcześniej zdefiniowanych ustawień lub ze zdefiniowanym ciśnieniem 
 • Tłumienie
 • Zadajnik prądowy
 • Sygnał wyjściowy w przypadku błędu: konfigurowalny: 3.85 mA lub 21.5 mA
 • Możliwość blokowania klawiszy
 • Zerowanie wartości min. max ciśnienia
 • Charakterystyka liniowa / pierwiastkowa
 • Pomiar ciśnienia z uwzględnieniem gęstości medium
 • Jednostki ciśnienia / temperatury

 

 

Korzyści dla Klienta

 

 • niezawodność
  Części mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej (opcjonalnie ze stopu NiMo lub monelu z użyciem separatora). Urządzenie pomiarowe charakteryzuje się wysoką precyzyjnością przetwarzania 0,1% oraz długoterminową stabilnością <0,1% rocznie.
 • prosta i szybka obsługa
  Obsługa przetwornika poprzez przyciski lub z poziomu komputera przy użyciu komfortowego w obsłudze programu Setup (interfejs HART).

Zastosowania

 

 • Oczyszczalnie ścieków
 • Produkcja papieru
 • Przemysł naftowy, gazowniczy
 • Elektrownie
 • Przemysł chemiczny i petrochemiczny 
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł farmaceutyczny

Opis

Przetwornik ciśnienia JUMO dTRANS p02 DELTA przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia różnicowego cieczy, gazów, pary o temperaturze -40...+85°C. Zbudowany został na bazie sensora piezorezystancyjnego. Sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do wielkości mierzonego ciśnienia, dla pomiaru przepływu możliwy jest wybór charakterystyki pierwiastkowej. 
 

W wersji do stref zagrożonych wybuchem "Ex II 1/2G EEx ia IIC T4 - T6", przetwornik może być zamontowany w strefie 1 oraz przyłączony do strefy 0.
Dla specjalnych aplikacji, np. pomiar poziomu mediów agresywnych, dostępne są różnego rodzaju uszczelnienia.

Przetwornik JUMO dTRANS p02 DELTA może być również obsługiwany za pomocą komunikatora HART lub komputera PC w połączeniu z modemem HART i oprogramowanie PC Setup.

Dokumentacja
Prospekt

Inni klienci byli zainteresowani również...