More than sensors+automation
Znajdź

JUMO Presostat ciśnienia i różnicy ciśnień dla powietrza, dymu i spalin (typ 40.4201)

Własności

 

 • Zakresy pomiarowe: do 150mbar
 • Dopuszczalna temperatura medium: -15...+70 °C
 • Elementy mające kontakt z medium wykonane z policarbonatu 
 • Stopień ochrony: IP 54 IEC 529 (EN 60529) 

Zastosowania

Możliwe zastosowanie:  

 • Technologie paliwowe
 • Układy wentylacji 
 • Układy klimatyzacji 
 • Monitorowanie filtrów 
 • Monitorowanie różnicy ciśnień powietrza, dymu,
  spalin oraz innych gazów nieagresywnych 
 • Nie nadaje się do monitorowania różnicy ciśnień
  gazów palnych 

Opis

Presostat, typ 4 ADS - 82 przeznaczony jest do załączania, rozłączania obowodów w chwili gdy mierzona wartość ciśnienia jest równa nastawionej wartości. 

Punkt przełączania ustawiany jest ręcznie za pomocą pokrętła znajdującego się na obudowie. Obwód jest załączany lub rozłączany w chwili gdy ciśnienie 

Akcesoria

Wyposażenie dodatkowe

Numer artykułu Opis produktu Cena
Klimaset Druck- und Differenzdruckschalter f. Gas und Luft price on request