More than sensors+automation
Znajdź

JUMO CANtrans p - Przetwornik ciśnienia z wyjściem CANopen (402056)

Własności

 • Zakresy pomiarowe: 250 mbar do 670 bar ciśnienie względne /1 bar do 25 bar ciśnienie bezwzględne
 • Zakres pomiarowy z kompensacją temperaturową  
 • Zasada pomiary: czujnik piezorezystancyjny lub cienkowarstwowy
 • Cela pomiarowa w całości ze stali kwasoodpornej, spawana
 • Dopuszczalna temperatura medium: -40 do +125°C
 • Opcjonalna wersja wysokotemperaturowa do 200 °C (kompatybilna z SIP oraz CIP)
 • Jednostki mierzonego ciśnienia konfigurowalne za pomocą magistrali CANopen
 • Stopień ochrony IP67

Korzyści dla Klienta

 • Wzmocniony - aby wytrzymywać duże obciążenie mechaniczne

Ochrona typu IP67, wysoka odporności na wibracje, części stykające się z medium wykonane ze stali nierdzewnej, spawany system gwarantują doskonałą niezawodność procesu.

 • Ekonomiczność

Niewielkie wymiary (Ø 27 mm x 65 mm) umożliwiają łatwy montaż. Jednolita parametryzacja oraz całkowite rozpoznanie systemu CAN skutkuje w oszczędności czasu podczas uruchamiania i konserwacji.

 • Niezawodność

Czujniki i stała autodiagnostyka zapewniają doskonałą niezawodność. Dane są szybko i bez zakłóceń przekazywane z czujnika do układu sterującego. Dodatkowe funkcje takie jak linearyzacja oraz skalowanie, monitorowanie zakresu pomiarowego oraz precyzyjna regulacja zmniejszają obciążenie na PLC.

Właściwości techniczne

 • Sygnał analogowy pomiaru ciśnienia jest zamieniany na 12-bitowy sygnał.
 • Sygnał ciśnienia jest kalibrowany cyfrowo.
 • Funkcja monitorująca czujnik sprawdza poprawność stanu sygnału czujnika i wyzwala komunikaty awaryjne o wysokim priorytecie w razie pojawienia się jakichś błędów.
 • Wartość zmierzonego ciśnienia może być skalowane do dowolnych pożądanych jednostek pomiarowych. Może być również podawana w procentach zakresu pomiarowego.
 • Precyzyjna regulacja wyposażona w funkcję auto-zero. Dowolnie regulowana charakterystyczna linia offset.
 • Możliwość wytłumienia niepożądanych fluktuacji sygnału dzięki regulowanej stałej filtru.
 • Zmierzona wartość jest wyprowadzana z możliwością wyboru miejsca po przecinku.
 • Możliwość monitorowania zakresu pomiarowego w górnych i dolnych granicach. Rezultat jest wyprowadzany wraz z wartością zmierzoną w informacji PDO.
 • Specjalna funkcja zapisuje minimalne i maksymalne wartości zmierzonego ciśnienia.
 • Data i nazwa ostatniej operacji konserwacyjnej może być zapisana.
 • W przypadku uszkodzenia czujnika wyzwalana jest informacja alarmowa.
 • Komunikat PDO zawiera 32-bitową informację o wartości pomiarowej oraz 8-bitowy status pomiaru. Zmierzona wartość wyjścia może być kontrolowana za pomocą różnych warunków wyzwalających.
 • Parametry przetwornika mogą być ustawiane przez komunikaty SDO, a także mogą być odczytywane pomiary i status.
 • Sygnał heartbeat może być wykorzystany jako dodatkowe sprawdzenie funkcji przetwornika.
 • Transmisja pomiarów może być dodatkowo sprawdzana przez komendę SYNC.
 • Komunikaty NMT mogą być używana również do kontrolowania stanu pracy przekaźnika.
 • ID modułu CAN oraz szybkość transmisji CAN są ustawiane z LSS albo SDO.

Zastosowania

 • Turbiny wiatrowe 
 • Hydraulika pojazdowa
 • Konstrukcja kotłów 
 • Technologia medyczna
 • Maszyny pakujące
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Pojazdy specjalne 
 • Pojazdy szynowe 

Opis

Przetwornik ciśnienia może być używany do pomiaru względnego i absolutnego ciśnienia cieczy i gazów. Przetwornik działa w oparciu o czujnik piezorezystancyjny lub cienkowarstwowy element pomiarowy. Wartość mierzonego ciśnienia jest próbkowana i udostępniane przez protokół CANopen dla dalszej obróbki (CAN slave). Dodatkowe funkcje realizowane są przez profil przyrządu DS 404.

Wszystkie ustawienia mogą być zrealizowane poprzez użycie standardowych narzędzi software’owych CANopen

Inne przetworniki z wyjściem CANopen : patrz karta katalogowa 402055 (ciśnienie), 402057 (ciśnienie + temperatura) i 902910 (temperatura).

Akcesoria

Wyposażenie dodatkowe

Numer artykułu Opis produktu Cena
PC-CAN-Interface für USB-Schnittstelle (inkl. Konfigurationssoftware) price on request
Rezystor terminjµcy dla sieci CAN, z gniazdem M12x price on request
Puszka kablowa 5-polowa M12x1, prosta z doªµczonym kablem, 5m price on request
puszka kablowa, 5-pol., M12x1,prosta, bez kabla przyªµczeniowego, do samodzielnego monta¥u price on request
Puszka kablowa 5-pol., M12x1, kµtowa, bez kabla przyªµczeniowego, do samodzielnego monta¥u price on request
Przedªu¥acz, dªugo«ñ 2m, 5-polowy, M12x1 price on request
Zªµcze-T, 5-polowe, M12x1 price on request