More than sensors+automation
Znajdź

JUMO CANtrans p Ceramic - Przetwornik ciśnienia z wyjściem CANopen (402055)

Własności

 • Zakresy pomiarowe: 1.6 bar do 100 bar ciśnienie względne
 • Linearyzacja, kompensacja temperaturowa
 • Zasada pomiaru: grubowarstwowy ceramiczny sensor pomiarowy
 • Uszczelnienie z elastomeru
 • Temperatura medium: - 20 ... + 85 °C
 • Jednostki mierzonego ciśnienia konfigurowalne za pomocą CANopen
 • Stopień ochrony: IP67

Korzyści dla Klienta

 • Wzmocniony - aby wytrzymywać duże obciążenie mechaniczne

Ochrona typu IP67, wysoka odporności na wibracje, części stykające się z medium wykonane ze stali nierdzewnej, spawany system gwarantują doskonałą niezawodność procesu. Ceramiczna cela pomiarowa wykonane z tlenku glinu (99,9%) posiada długoterminową stabilność oraz wysoka ochrona przed przeciążeniem.

 • Ekonomiczność

Niewielkie wymiary (Ø 27 mm x 65 mm) umożliwiają łatwy montaż. Jednolita parametryzacja oraz całkowite rozpoznanie systemu CAN skutkuje w oszczędności czasu podczas uruchamiania i konserwacji

 • Niezawodność

Czujniki i stała autodiagnostyka zapewniają doskonałą niezawodność. Dane są szybko i bez zakłóceń przekazywane z czujnika do układu sterującego. Dodatkowe funkcje takie jak linearyzacja oraz skalowanie, monitorowanie zakresu pomiarowego oraz precyzyjna regulacja zmniejszają obciążenie na PLC.

 

Właściwości techniczne

 • Funkcja monitorująca czujnika sprawdza poprawność stanu sygnału czujnika i wyzwala komunikaty awaryjne o wysokim priorytecie w razie pojawienia się jakichś błędów.
 • Wartość zmierzonego ciśnienia może być skalowane do dowolnych pożądanych jednostek pomiarowych. Może być również podawana w procentach zakresu pomiarowego.
 • Precyzyjna regulacja wyposażona w funkcję auto-zero. Dowolnie regulowana charakterystyczna linia offset.
 • Możliwość wytłumienia niepożądanych fluktuacji sygnału dzięki regulowanej stałej filtru.
 • Zmierzona wartość jest wyprowadzana z możliwością wyboru miejsca po przecinku.
 • Możliwość monitorowania zakresu pomiarowego w górnych i dolnych granicach. Rezultat jest wyprowadzany wraz z wartością zmierzoną w informacji PDO.
 • Specjalna funkcja zapisuje minimalne i maksymalne wartości zmierzonego ciśnienia.
 • Data i nazwa ostatniej operacji konserwacyjnej może być zapisana.
 • W przypadku uszkodzenia czujnika wyzwalana jest informacja alarmowa.
 • Komunikat PDO zawiera 32-bitową informację o wartości pomiarowej oraz 8-bitowy status pomiaru. Zmierzona wartość wyjścia może być kontrolowana za pomocą różnych warunków wyzwalających.
 • Parametry przetwornika mogą być ustawiane przez komunikaty SDO, a także mogą być odczytywane pomiary i status.
 • Sygnał heartbeat może być wykorzystany jako dodatkowe sprawdzenie funkcji przetwornika.
 • Transmisja pomiarów może być dodatkowo sprawdzana przez komendę SYNC.
 • Komunikaty NMT mogą być używana również do kontrolowania stanu pracy przekaźnika.
 • ID modułu CAN oraz szybkość transmisji CAN są ustawiane z LSS albo SDO.

Zastosowania

 • Turbiny wiatrowe 
 • Hydraulika pojazdowa
 • Konstrukcja kotłów
 • Technologie medyczne
 • Maszyny pakujące
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych 
 • Pojazdy specjalne 
 • Pojazdy szynowe

Opis

Przetwornik ciśnienia JUMO CANtrans p Ceramic, może być używany do pomiaru ciśnienia względnego i bezwzględnego cieczy lub gazów. Przetwornik działa w oparciu o czujnik grubowarstwowy.  Podstawowym materiałem budowy czujnika jest ceramika z tlenku glinu (Al2O3). Wartość mierzonego ciśnienia jest próbkowana i udostępniane przez magistralę CANopen dla dalszej obróbki (CAN slave). Dodatkowe funkcje realizowane są przez profil urządzenia DS 404. Wszystkie ustawienia mogą być wykonane przy użyciu standardowych narzędzi oprogramowania CANopen .

Aby uzyskać więcej przetworników z wyjściem CANopen : patrz karta katalogowa 402056 (Ciśnienie), T402057 (Ciśnienie + temperatura) i T902910 (temperatura).

Akcesoria

Wyposażenie dodatkowe

Numer artykułu Opis produktu Cena
PC-CAN-Interface für USB-Schnittstelle (inkl. Konfigurationssoftware) price on request
Rezystor terminjµcy dla sieci CAN, z gniazdem M12x price on request
Puszka kablowa 5-polowa M12x1, prosta z doªµczonym kablem, 5m price on request
puszka kablowa, 5-pol., M12x1,prosta, bez kabla przyªµczeniowego, do samodzielnego monta¥u price on request
Puszka kablowa 5-pol., M12x1, kµtowa, bez kabla przyªµczeniowego, do samodzielnego monta¥u price on request
Przedªu¥acz, dªugo«ñ 2m, 5-polowy, M12x1 price on request
Zªµcze-T, 5-polowe, M12x1 price on request