More than sensors+automation
Znajdź

JUMO di 308 - wskaźnik cyfrowy (70.1550)

Własności

 • Format 96×48mm (poziomy)
 • 5-cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetlanym tłem, (2 wiersze)
 • Wysokość cyfr 18mm oraz 7mm
 • Do 2 uniwersalnych wejść pomiarowych
 • Wejścia i wyjścia rozszerzalne modułowo (patrz karta katalogowa)
 • Interfejs Modbus, Profibus DP
 • Obsługa do 4 kanałów
 • Kontrola 4 wartości granicznych
 • Konfigurowalny przesuwny tekst procesowy (maks. 24 znaki)
 • Zmiana tekstu procesowego w przypadku wystąpienia alarmu (również 24 przesuwne znaki)
 • Funkcja Hold dla wartości minimalnej i maksymalnej
 • Funkcje matematyczno-logiczne
 • Konfiguracja z poziomu programu komputerowego Setup

Zastosowania

Zastosowanie: do wskazań wartości temperatury, ciśnienia i innych wielkości procesowych oraz do monitorungu wartości granicznych i sygnalizacji stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Opis

JUMO di 308 jest przeznaczony do wskazywania temperatury (w °C albo °F) oraz każdego innego, dowolnie przeskalowanego sygnału standardowego. Posiada także możliwość wyświetlania komunikatów tekstowych. Podstawowa wersja (wykonanie standardowe) jest wyposażona w jedno wejście analogowe, dwa wejścia binarne, dwa wyjścia przekaźnikowe, dwa wyjścia logiczne oraz wyprowadzenie zasilania dla 2-przewodowego przetwornika. Trzy specjalnie przygotowane gniazda rozszerzające mogą być uzupełnione dodatkowymi wejściami, wyjściami i interfejsami. Wysokokontrastowy, wielokolorowy wyświetlacz LCD służy do pokazywania bieżących
pomiarów i sygnalizacji (dla operatora urządzenia) stanu wyjść sterujących. Składa się z 5-pozycyjnego, 7-segmentowego wyświetlacza głównego (pomiar/parametry) oraz 8-znakowego, 16-segmentowego wyświetlacza pomocniczego (z możliwością zmiany koloru) do wyświetlania wartości, nazw parametrów, nazw kanałów, tekstu alarmów (maksymalnie 24-znakowych) lub pseudo słupkowych wykresów. Uzupełnieniem wyświetlacza są 4 wskaźniki stanu dla wyjść binarnych. Cztery przyciski dostępne na frontowym urządzenia umożliwiają dokonanie operacji konfiguracji i parametryzacji wskaźnika. Uzupełnieniem opcjonalnym zestawu jest program komputerowy (di 308 SETUP) przeznaczony dla komputerów PC. Umożliwia on, obok konfiguracji sprzetowo-parametrycznej, pełne i wygodne konfigurowanie modułu matematyczno-logicznego oraz edycje i wprowadzanie danych tekstowych. Przetwornice wejściowe posiadaj linearyzacje typowe dla większości przetworników (są trwale zapisane w pamięci) oraz dysponują modułem tzw. linearyzacji własnej, opartej o interpolacje 10 dowolnych, wprowadzonych przez użytkownika punktów. Interfejsy RS422/485 albo PROFIBUS-DP mogą być użyte do podłączenia urządzenia do istniejącej już obiektowej sieci wymiany danych. Listwa z przyłączami elektrycznymi jest umieszczona z tyłu w postaci zacisków śrubowych.

Dokumentacja
Dokumentacja przetargowa
Oprogramowanie

Numer artykułu Opis produktu Cena pełnej wersji
00432892

Download  144.exe (Free version)  (8.4 MB)

additional information...
00493223

Setup JUMO di 308 701550

Download  217.exe (30 days Test Version)  (8.0 MB)

additional information...
price on request
Akcesoria

Wyposażenie dodatkowe

Numer artykułu Opis produktu Cena
Interfejs PC z konwerterem USB/TTL price on request
701550(3041/3046)/1 (2 uniwersalne wej«cia analog) price on request
701550(3041/3046)/2 (Przeka¼. (zestyk przeªµczny)) price on request
701550(3041/3046)/3 2 przeka¼niki (zestyk zwierny) price on request
701550(3041/3046)/4 (wyj«cie analogowe) price on request
701550(3041/3046)/5 (2 wej«cia logiczne) price on request
przeka¼nik póªprzewodnikowy 230 V, 1 A price on request
701550(3041/3046)/7 (RS422/485) price on request
701550(3041/3046)/8 PROFIBUS-DP price on request
701550(3041/3046)/214 (Moduª matematyczno-log.) price on request

Inni klienci byli zainteresowani również...