More than sensors+automation
Znajdź

Czujnik tlenu

Przetwornik / regulator tlenu rozpuszczonego z oddalonym panelem obsługi JUMO dTRANS O2 01 (202610)
Przetwornik / regulator tlenu rozpuszczonego z oddalonym panelem obsługi JUMO dTRANS O2 01 (202610) China RoHS-20

 • pomiar zawartości rozpuszczonego tlenu (w roztworach wodnych),
 • pewna kalibracja jednopunktowa,
 • galwaniczna separacja pomiędzy sygnałem mierzonym a wyjściem analogowym (mA),
 • kompensacja wartości temperatury, ciśnienia atmosferycznego i zasolenia,
 • program Setup dla wygodnej konfiguracji pomiaru i dokumentacji obiektowej.

Optyczny czujnik do pomiaru tlenu rozpuszczonego JUMO ecoLine O-DO (202613)
Optyczny czujnik do pomiaru tlenu rozpuszczonego JUMO ecoLine O-DO (202613) China RoHS-20

 • do zastosowania ze wskaźnikiem/regulatorem JUMO AQUIS 500 RS (karta katalogowa 202569)
 • niskie koszty eksploatacji poprzez redukcję kosztów konserwacji (bez wymiany elektrolitu i napięcia polaryzacji)
 • większe interwały kalibracyjne ze względu na niski dryft
 • wysoka dokładność pomiarowa również przy niskich stężeniach
 • krótki czas reakcji
 • brak przepływu minimalnego (bez zużycia tlenu rozpuszczonego)
 • bezpieczny, cyfrowy przesył wartości pomiarowych