More than sensors+automation
Znajdź

konduktancyjne

JUMO dTRANS CR 02 - kompaktowy wielokanałowy przetwornik/regulator przewodności, TDS, rezystancji, sygnałów standardowych i temperatury (202552)
JUMO dTRANS CR 02 - kompaktowy wielokanałowy przetwornik/regulator przewodności, TDS, rezystancji, sygnałów standardowych i temperatury (202552) China RoHS-20 UL / CRUUS

 • sposób wyświetlania do wyboru: duże cyfry, bargraf lub wskaźnik trendu
 • zintegrowane procedury kalibracji: 1-, 2- i 3-punktowej
 • moduł matematyczno-logiczny
 • zapis historii kalibracji
 • 12 zintegrowanych języków obsługi
 • komfortowe programowanie, dokumentacja obiektowa za pomocą programu Setup
 • interfejs RS422/485 (opcja)
 • interfejs Profibus-DP (opcja)
 • logger danych z zegarem czasu rzeczywistego (opcja)
 • możliwość aktywacji detekcji zabrudzeń
 • wejście impulsowe dla wskazań wielkości przepływu
 • spełnione wymagania do zastosowań w zakresie wody ultraczystej (farmacja, przem. spoż.) USP<645>
 • współpraca z sondami 2- i 4-elektrodowymi
 • możliwość późniejszego montażu płytek opcjonalnych

Przetwornik/reguator konduktometryczny (przewodności), TDS, rezystancji i temperatury JUMO AQUIS 500 CR (202565)
Przetwornik/reguator konduktometryczny (przewodności), TDS, rezystancji i temperatury JUMO AQUIS 500 CR (202565) China RoHS-20 UL / CRUUS Metrologisches Zertifikat

 • wielojęzyczna obsługa z tekstem jawnym
 • wyświetlacz graficzny z podświetleniem tła
 • zaciski wtykowe ułatwiające montaż
 • spełnia wszystkie wymogi do stosowania w instalacjach wody ultraczystej, farmaceutycznej i w przemyśle spożywczym USP<645>
 • współpracuje z sondami 2- i 4-elektrodowymi.

Aquis Touch P - Modularny wielokanałowy analizator cieczy ze zintegrowanym regulatorem i rejestratorem (202580)
Aquis Touch P - Modularny wielokanałowy analizator cieczy ze zintegrowanym regulatorem i rejestratorem (202580) UL / CRUUS DNV-GL PROFINET PROFIBUS China RoHS-e

- do dwóch wejść analitycznych w dowolnej kombinacji do bezpośredniego podłączenia czujników do analizy cieczy

- możliwość podłączenia do 15 dodatkowych sygnałów pomiarowych

- Interfejsy: USB Host, USB Device, Modbus, Profibus-DP, Ethernet

- funkcje Ethernet: serwer www, powiadomienia e-mail, konfiguracja poprzez PC, zapis danych pomiarowych

- świetny ekran graficzny TFT o przekątnej 3,5, 320x240 pikseli i 256 kolorów

- intuicyjna obsługa poprzez ekran dotykowy

- urządzenie do montażu na tablicy (IP 66, frontalnie)

 

 

JUMO AQUIS touch S (202581) - Modularny wielokanałowy analizator cieczy ze zintegrowanym regulatorem i rejestratorem
JUMO AQUIS touch S (202581) - Modularny wielokanałowy analizator cieczy ze zintegrowanym regulatorem i rejestratorem UL / CRUUS China RoHS-e

- do czterech wejść analitycznych w dowolnej kombinacji do bezpośredniego podłączenia czujników do analizy cieczy

- możliwość podłączenia do 15 dodatkowych sygnałów pomiarowych

- Interfejsy: USB Host, USB Device, Modbus, Profibus-DP, Ethernet

- funkcje Ethernet: serwer www, powiadomienia e-mail, konfiguracja poprzez PC, zapis danych pomiarowych

- świetny ekran graficzny TFT o przekątnej 3,5, 320x240 pikseli i 256 kolorów

- intuicyjna obsługa poprzez ekran dotykowy

- obudowa ścienna (IP 67) z dużym obszarem połączenia

JUMO ecoTRANS Lf 01/02 Przetwornik/przełącznik przewodności (202731)
JUMO ecoTRANS Lf 01/02 Przetwornik/przełącznik przewodności (202731) Metrologisches Zertifikat China RoHS-e

 • pozwala na podłączenie 2-elektrodowych sond przewodności
 • dwukolorowe LED-y (czerwona/zielona) do sygnalizacji stanów pracy
 • wyjście analogowe oddzielone galwanicznie (typ JUMO eco-TRANS Lf 01)
 • przekaźnik (typ JUMO ecoTRANS Lf 02)
 • pełna separacja galwaniczna (pomiędzy wejściem, wyjściem i zasilaniem)
 • timer kalibracji
 • ustawialna temperatura referencyjna  (odniesienia)
 • funkcja uczenia się (wyznaczanie punktu przełączenia poprzez wtyk Teach-In) w przypadku JUMO ecoTRANS Lf 02
 • do montażu na szynie DIN

JUMO ecoTRANS Lf 03 - Przetwornik/przełącznik przewodności lub rezystancji i temperatury (202732)
JUMO ecoTRANS Lf 03 - Przetwornik/przełącznik przewodności lub rezystancji i temperatury (202732) Metrologisches Zertifikat China RoHS-e

 • pozwala na podłączanie 2-elektrodowych sond przewodności
 • wskazania wartości w: µS/cm, mS/cm, kOhm x cm, MOhm x cm, µmho/cm, mmho/cm
 • dwa wyjścia wartości rzeczywistej dla przewodności i temperatury
 • wyjście przełączające
 • zestyk USP zgodnie z USP<645>
 • kompensacja temperaturowa zgodnie z EN 27 888, ASTM D 1125-95, liniowa
 • potrójna separacja galwaniczna (pomiędzy wejściem, wyjściem i zasilaniem)
 • montaż na szynie DIN
 • świadectwo kalibracji dołączone do urządzenia

 

Przetwornik do odseparowanej konduktometrycznej celki konduktywności - JUMO digiLine CR ST10 (202762)
Przetwornik do odseparowanej konduktometrycznej celki konduktywności - JUMO digiLine CR ST10 (202762)

 • Zgodny z magistralą JUMO digiLine lub IO-Link
 • Interfejs digiLine JUMO kompatybilny w dół z interfejsem Modbus RTU
 • Zintegrowana kompensacja temperatury (automatycznie z Pt100, PT1000 lub podanie ręczne wartości)
 • Kalibracja możliwa na przetworniku lub z poziomu komputera (względna stała celi; współczynnik temperaturowy)
 • Przechowywanie danych kalibracyjnych i dziennika kalibracji w elektronicznych komponentach cyfrowych JUMO DigiLine.
 • Rejestracja ekstremalnych wartości procesu (funkcja wartości maksymalnej, liczba i czas trwania przekroczeń wartości granicznych)
 • Z cyfrowym interfejsem parametryzacji (JUMO DSM)

JUMO digiLine CR HT10 – Head Transmitter with Conductive Two-Electrode Conductivity Sensor Type EC (202763)
JUMO digiLine CR HT10 – Head Transmitter with Conductive Two-Electrode Conductivity Sensor Type EC (202763)

 • Bus-compatible JUMO digiLine or IO-Link interface
 • Integrated temperature compensation (automatic with Pt100, Pt1000 or manual value specification)
 • Calibration possible on the transmitter or via PC in a laboratory (relative cell constant; temperature coefficient)
 • Storage of calibration data and calibration logbook in the JUMO digiLine electronic components
 • Recording of extreme process values (drag indicator function, number and duration of limit value exceedances)
 • With digital parameterization interface (JUMO DSM)

JUMO digiLine CR HT20 – Head Transmitter with Conductive Two-Electrode Conductivity Sensor Type PVC (202764)
JUMO digiLine CR HT20 – Head Transmitter with Conductive Two-Electrode Conductivity Sensor Type PVC (202764)

 • Bus-compatible JUMO digiLine or IO-Link interface
 • JUMO digiLine interface downward compatible to Modbus RTU
 • Integrated temperature compensation (automatic with Pt100, Pt1000 or manual value specification)
 • Calibration possible on the transmitter or via PC in a laboratory (relative cell constant; temperature coefficient)
 • Storage of calibration data and calibration logbook in the JUMO digiLine electronic components
 • Recording of extreme process values (drag indicator function, number/duration of limit value exceedances)
 • With digital parameterization interface (JUMO DSM)

JUMO digiLine CR HT30 – Head Transmitter with Conductive Two-Electrode Conductivity Sensor Type VA (202765)
JUMO digiLine CR HT30 – Head Transmitter with Conductive Two-Electrode Conductivity Sensor Type VA (202765)

 • Bus-compatible JUMO digiLine or IO-Link interface
 • JUMO digiLine interface downward compatible to Modbus RTU
 • Integrated temperature compensation (automatic with Pt100, Pt1000 or manual value specification)
 • Calibration possible on the transmitter or via PC in a laboratory (relative cell constant; temperature coefficient)
 • Storage of calibration data and calibration logbook in the JUMO digiLine electronic components
 • Recording of extreme process values (drag indicator function, number/duration of limit value exceedances)
 • With digital parameterization interface (JUMO DSM)

JUMO digiLine CR HT40 – Head Transmitter with Conductive Two-Electrode Conductivity Sensor Type SL (202766)
JUMO digiLine CR HT40 – Head Transmitter with Conductive Two-Electrode Conductivity Sensor Type SL (202766)

 • Bus-compatible JUMO digiLine or IO-Link interface
 • JUMO digiLine interface downward compatible to Modbus RTU
 • Integrated temperature compensation (automatic with Pt100, Pt1000 or manual value specification)
 • Calibration possible on the transmitter or via PC in a laboratory (relative cell constant; temperature coefficient)
 • Storage of calibration data and calibration logbook in the JUMO digiLine electronic components
 • Recording of extreme process values (drag indicator function, number/duration of limit value exceedances)
 • With digital parameterization interface (JUMO DSM)

JUMO digiLine CR HT60 – Head Transmitter with Conductive Two-Electrode Conductivity Sensor Type GT (202768)
JUMO digiLine CR HT60 – Head Transmitter with Conductive Two-Electrode Conductivity Sensor Type GT (202768)

 • Bus-compatible JUMO digiLine interface or IO-Link
 • JUMO digiLine interface downward compatible to Modbus RTU
 • Integrated temperature compensation (automatic with Pt100, Pt1000 or manual value specification)
 • Calibration possible on the transmitter or via PC in a laboratory (relative cell constant; temperature coefficient)
 • Storage of calibration data and calibration logbook in the JUMO digiLine electronic components
 • Recording of extreme process values (drag indicator function, number/duration of limit value exceedances)
 • With digital parameterization interface (JUMO DSM)

JUMO digiLine CR HT70 – Head Transmitter with Conductive Four-Electrode Conductivity Sensor Type 4P (202769)
JUMO digiLine CR HT70 – Head Transmitter with Conductive Four-Electrode Conductivity Sensor Type 4P (202769)

 • Bus-compatible JUMO digiLine or IO-Link interface
 • JUMO digiLine interface downward compatible to Modbus RTU
 • Integrated temperature compensation (automatic with Pt100, Pt1000 or manual value specification)
 • Calibration possible on the transmitter or via PC in a laboratory (relative cell constant; temperature coefficient)
 • Storage of calibration data and calibration logbook in the JUMO digiLine electronic components
 • Recording of extreme process values (drag indicator function, number/duration of limit value exceedances)
 • With digital parameterization interface (JUMO DSM)