More than sensors+automation
Znajdź

konduktancyjne

JUMO ecoLine CR-PVC - Sonduy konduktywności w wykonaniu 2-elektrodowym (202923)
JUMO ecoLine CR-PVC - Sonduy konduktywności w wykonaniu 2-elektrodowym (202923) China RoHS-20

 • wykonanie 2-elektrodowe
 • sprawdzone wykonania do zastosowań przemysłowych
 • większy zakres pomiarowy
 • zastosowanie w temperaturach do +55°C

JUMO tecLine CR-VA - Sonda kondyktywności w wykonaniu 2-elektrodowym (202924)
JUMO tecLine CR-VA - Sonda kondyktywności w wykonaniu 2-elektrodowym (202924) China RoHS-20

 • sondy w wykonaniu 2-elektrodowym
 • zakres pomiarowy od 0,05µS/cm do 1mS/cm
 • duży wybór przyłączy procesowych
 • wykonania farmaceutyczne z certyfikatem

JUMO tecLine Lf-GT - Sondy konduktywności w wykonaniu 2-elektrodowym (202925)
JUMO tecLine Lf-GT - Sondy konduktywności w wykonaniu 2-elektrodowym (202925) China RoHS-20

 • sondy konduktywności w wykonaniu 2-elektrodowym
 • elektrody wykonane ze specjalnego grafitu
 • stałe celek K=1.0

Dwuelektrodowy konduktancyjny czujnik przewodności JUMO tecLine CR S01 (202928)
Dwuelektrodowy konduktancyjny czujnik przewodności JUMO tecLine CR S01 (202928)

 • solidny, kompaktowy czujnik
 • zakresy pomiarowe od 0,1 µS/cm do 5 mS/cm
 • odporność na ciepło i zimno w przedziale temperatury pracy od -40 do 100 °C
 • odporność chemiczna wobec agresywnych mediów pomiarowych
 • stopień ochrony IP68

JUMO tecLine Lf-4P - 4-elektrodowa sonda konduktywności (202930)
JUMO tecLine Lf-4P - 4-elektrodowa sonda konduktywności (202930) China RoHS-20

 • wypełnia lukę w zakresach pomiarowych pomiędzy konduktywnościowymi a indukcyjnymi sondami konduktywności,
 • możliwy szeroki zakres pomiarowy,
 • wykonanie higieniczne,
 • przyłącze procesowe z certyfikatem EHEDG,
 • wiele dostępnych adapterów pozwala na dogodne podłączenie do istniejących króćców procesowych,
 • materiały bezpieczne fizjologicznie,
 • dostawa wraz ze świadectwami jakości celki pomiarowej, chropowatości powierzchni i odnośnie wymagań FDA.

Przetwornik do odseparowanej konduktometrycznej celki konduktywności - JUMO digiLine CR ST10 (202762)
Przetwornik do odseparowanej konduktometrycznej celki konduktywności - JUMO digiLine CR ST10 (202762)

 • Zgodny z magistralą JUMO digiLine lub IO-Link
 • Interfejs digiLine JUMO kompatybilny w dół z interfejsem Modbus RTU
 • Zintegrowana kompensacja temperatury (automatycznie z Pt100, PT1000 lub podanie ręczne wartości)
 • Kalibracja możliwa na przetworniku lub z poziomu komputera (względna stała celi; współczynnik temperaturowy)
 • Przechowywanie danych kalibracyjnych i dziennika kalibracji w elektronicznych komponentach cyfrowych JUMO DigiLine.
 • Rejestracja ekstremalnych wartości procesu (funkcja wartości maksymalnej, liczba i czas trwania przekroczeń wartości granicznych)
 • Z cyfrowym interfejsem parametryzacji (JUMO DSM)

JUMO digiLine CR HT10 – Head Transmitter with Conductive Two-Electrode Conductivity Sensor Type EC (202763)
JUMO digiLine CR HT10 – Head Transmitter with Conductive Two-Electrode Conductivity Sensor Type EC (202763)

 • Bus-compatible JUMO digiLine or IO-Link interface
 • Integrated temperature compensation (automatic with Pt100, Pt1000 or manual value specification)
 • Calibration possible on the transmitter or via PC in a laboratory (relative cell constant; temperature coefficient)
 • Storage of calibration data and calibration logbook in the JUMO digiLine electronic components
 • Recording of extreme process values (drag indicator function, number and duration of limit value exceedances)
 • With digital parameterization interface (JUMO DSM)

JUMO digiLine CR HT20 – Head Transmitter with Conductive Two-Electrode Conductivity Sensor Type PVC (202764)
JUMO digiLine CR HT20 – Head Transmitter with Conductive Two-Electrode Conductivity Sensor Type PVC (202764)

 • Bus-compatible JUMO digiLine or IO-Link interface
 • JUMO digiLine interface downward compatible to Modbus RTU
 • Integrated temperature compensation (automatic with Pt100, Pt1000 or manual value specification)
 • Calibration possible on the transmitter or via PC in a laboratory (relative cell constant; temperature coefficient)
 • Storage of calibration data and calibration logbook in the JUMO digiLine electronic components
 • Recording of extreme process values (drag indicator function, number/duration of limit value exceedances)
 • With digital parameterization interface (JUMO DSM)

JUMO digiLine CR HT30 – Head Transmitter with Conductive Two-Electrode Conductivity Sensor Type VA (202765)
JUMO digiLine CR HT30 – Head Transmitter with Conductive Two-Electrode Conductivity Sensor Type VA (202765)

 • Bus-compatible JUMO digiLine or IO-Link interface
 • JUMO digiLine interface downward compatible to Modbus RTU
 • Integrated temperature compensation (automatic with Pt100, Pt1000 or manual value specification)
 • Calibration possible on the transmitter or via PC in a laboratory (relative cell constant; temperature coefficient)
 • Storage of calibration data and calibration logbook in the JUMO digiLine electronic components
 • Recording of extreme process values (drag indicator function, number/duration of limit value exceedances)
 • With digital parameterization interface (JUMO DSM)

JUMO digiLine CR HT40 – Head Transmitter with Conductive Two-Electrode Conductivity Sensor Type SL (202766)
JUMO digiLine CR HT40 – Head Transmitter with Conductive Two-Electrode Conductivity Sensor Type SL (202766)

 • Bus-compatible JUMO digiLine or IO-Link interface
 • JUMO digiLine interface downward compatible to Modbus RTU
 • Integrated temperature compensation (automatic with Pt100, Pt1000 or manual value specification)
 • Calibration possible on the transmitter or via PC in a laboratory (relative cell constant; temperature coefficient)
 • Storage of calibration data and calibration logbook in the JUMO digiLine electronic components
 • Recording of extreme process values (drag indicator function, number/duration of limit value exceedances)
 • With digital parameterization interface (JUMO DSM)

JUMO digiLine CR HT60 – Head Transmitter with Conductive Two-Electrode Conductivity Sensor Type GT (202768)
JUMO digiLine CR HT60 – Head Transmitter with Conductive Two-Electrode Conductivity Sensor Type GT (202768)

 • Bus-compatible JUMO digiLine interface or IO-Link
 • JUMO digiLine interface downward compatible to Modbus RTU
 • Integrated temperature compensation (automatic with Pt100, Pt1000 or manual value specification)
 • Calibration possible on the transmitter or via PC in a laboratory (relative cell constant; temperature coefficient)
 • Storage of calibration data and calibration logbook in the JUMO digiLine electronic components
 • Recording of extreme process values (drag indicator function, number/duration of limit value exceedances)
 • With digital parameterization interface (JUMO DSM)

JUMO digiLine CR HT70 – Head Transmitter with Conductive Four-Electrode Conductivity Sensor Type 4P (202769)
JUMO digiLine CR HT70 – Head Transmitter with Conductive Four-Electrode Conductivity Sensor Type 4P (202769)

 • Bus-compatible JUMO digiLine or IO-Link interface
 • JUMO digiLine interface downward compatible to Modbus RTU
 • Integrated temperature compensation (automatic with Pt100, Pt1000 or manual value specification)
 • Calibration possible on the transmitter or via PC in a laboratory (relative cell constant; temperature coefficient)
 • Storage of calibration data and calibration logbook in the JUMO digiLine electronic components
 • Recording of extreme process values (drag indicator function, number/duration of limit value exceedances)
 • With digital parameterization interface (JUMO DSM)