More than sensors+automation
Znajdź

Akcesoria

Kable i wtyczki JUMO (202990)
Kable i wtyczki JUMO (202990) China RoHS-20

  • do stosowania  z elektrodami pH i redox,
  • do stosowania z elektrodami ze zintegrowanym czujnikiem temperatury,
  • do stosowania z celkami konduktywności.

Symulatory i adaptery kalibracyjne do pomiarów pH, redox, konduktywności
Symulatory i adaptery kalibracyjne do pomiarów pH, redox, konduktywności China RoHS-20

Simulators and calibration adapters are used for startup, adjustment, monitoring and error diagnostics pH, Redox and conductivity measurement

Techniczne roztwory buforowe / czyszczące (202950)
Techniczne roztwory buforowe / czyszczące (202950) China RoHS-e

  • płyny buforowe pH,
  • płyny buforowe redoks,
  • płyny kalibracyjne dla kalibracji sond przewodności,
  • elektrolit pomocniczy (KCl),
  • roztwory czyszczące.