More than sensors+automation
Znajdź

Roztwór sody kaustycznej (przetwornik)

Przetwornik konduktancyjny (przewodności) / stężenia i temperatury z kontaktami przełączeniowymi JUMO CTI-750 (202756)
Przetwornik konduktancyjny (przewodności) / stężenia i temperatury z kontaktami przełączeniowymi JUMO CTI-750 (202756) China RoHS-20 Metrologisches Zertifikat

 • możliwość aktywowania do 4 zakresów pomiarowych
 • możliwość uruchomienia do 4 współczynników temperaturowych
 • pomiar koncentracji
 • czujnik temperatury z szybkim czasem odpowiedzi
 • obsługa wspomagana czytelnymi komunikatami tekstowymi

JUMO CTI-500 - indukcyjny przetwornik przewodności/koncentracji i temperatury z zestykami przełącznymi (202755)
JUMO CTI-500 - indukcyjny przetwornik przewodności/koncentracji i temperatury z zestykami przełącznymi (202755) China RoHS-20 Metrologisches Zertifikat DNV-GL

 • możliwość aktywacji do 4 zakresów pomiarowych
 • możliwość aktywacji do 4 współczynników temperaturowych
 • czujnik temperatury z szybkim czasem odpowiedzi
 • liniowa kompensacja temperatury, krzywa kompensacji dla wody, własna krzywa kompensacji (funkcja uczenia się
 • obsługa poprzez przyciski i ekran LCD lub program Setup
 • obsługa w językach: niemieckim, angielskim, francuskim, holenderskim, hiszpańskim, polskim, szwedzkim, włoskim, portugalskim
 • program Setup zapewnia możliwość komfortowej konfiguracji i dokumentacji obiektowej
 • możliwość sterowania układem odsalania