More than sensors+automation
Znajdź

JUMO tecLine ClO2 i O3, Cele do pomiaru dwutlenku chloru i ozonu (202634)

Własności

  • pomiar 2-elektrodowy
  • prosta kalibracja
  • zintegrowana kompensacja temperaturowa
  • sprawdzony system pomiarowy

Zastosowania

  • odkażanie wody pitnej
  • odkażanie basenów

Opis

Sondy serii tecLine z budową okrytomembranową mierzą wartości amperometryczne i stosowane są do pomiarów koncentracji dwutlenku chloru i ozonu w roztworach wodnych (np. w basenach, w układach pomiarowych wody pitnej, użytkowej, przemysłowej i chłodzącej).
Cele do pomiaru dwutlenku chloru, standardowo dedykowane są do pomiarów dwutlenku chloru, np.w układach zawierających kwas solny. Cele do pomiaru ozonu pozwalają z kolei na pomiar zawartości wytwarzanego na drodze elektrolizy ozonu.
Obydwa typy sond nie są jednak odpowiednie do dokonywania pomiarów wykluczających obecność dwutlenku chloru lub ozonu.
Zintegrowany w sondzie układ elektroniki generuje skompensowany temperaturowo sygnał wyjściowy o wartości 4...20 mA. Kalibracja odbywa się w urządzeniu nadrzędnym (wskaźnik, regulator, rejestrator, SPS itp.).
Sondy tego typu mogą być podłączane bezpośrednio do odpowiedniego wskaźnika lub regulatora. Przetwornik / regulator  JUMO dTRANS AS 02 (Karta katalogowa 202553) lub  JUMO AQUIS 500 AS (Karta katalogowa 202568) są znakomitym rozwiązaniem do współpracy z sondą - zapewniaja zasilanie podłączonych sond i umożliwiają proste przeprowadzenie ich kalibracji.

Dokumentacja
Prospekt
Akcesoria

Wyposażenie dodatkowe

Numer artykułu Opis produktu Cena
202811/30-0000-00-308/055 202630, 202631, 202634 i 202636 (PG202630) price on request
uchwyt monta¥owy do armatury przepªywowej (PG209791) price on request
zestaw naprawczy do chloru/dwutlenku chloru/ozonu (kapturek membr./drobny papier «cierny);(PG209791) price on request
Zestaw czê«ci zamiennych do ozonu (202634/51 niewra¥. chem.);(kapt. mem./pap. «c.);(PG209791) price on request
zestaw czê«ci zamienn. do 202636/..za. 0..500 mg/l (kapturek membr./drobny papier «cierny);(PG209791) price on request
specjalny elektrolit do dwutl. chloru (202634/45 i 202634/46); (PG209791) price on request
specjalny elektrolit do ozonu (202634/50); (PG209791) price on request
specjalny elektrolit do ozonu (202634/51, niewra¥liwe na chemikalia); (PG209791) price on request
202811/20-0000-10-308-000 price on request