More than sensors+automation
Znajdź

Mierniki przenośne pH-/Redox i przewodności (202710)

Własności

 • pamięć wartości minimalnej i maksymalnej
 • Funkcja Hold
 • ustawiane wyłączanie automatyczne
 • dobrze widoczny, 2-wierszowy wyświetlacz LC
 • zasilanie bateryjne 9 V
 • wskaźnik stopnia naładowania baterii
 • kompaktowa budowa

Zastosowania

 • pomiary mobilne,
 • technika basenowa,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • wody powierzchniowe.

Opis

Mierniki przenośne grupy 202710 są miernikami ręcznymi do pomiaru wartości pH, potencjału redox i temperatury względnie do pomiaru przewodności i temperatury w laboratoriach, w instalacjach przemysłowych, w ściekach, w akwarystyce, w stawach rybnych itd.

Urządzenia posiadają pamięć wartości maksymalnej i minimalnej oraz funkcję HOLD. W celu oszczędzania baterii i zwiększenia czasu jej eksploatacji możliwe jest automatyczne wyłączanie miernika w czasie od 1 minuty do 2 godzin. pomiary ciągłę w dłuższym czasie też są możliwe. Obsługa urządzenia odbywa się za pomocą klawiatury foliowej.

Urządzenie w wersji 202710/20 jest miernikiem ręcznym do pomiaru wartości pH, potencjału redox i wartości temperatury. Urządzenie wyposażone zostało w układ ręcznej lub automatycznej kompensacji wartości temperatury. Niezbędne w tym celu czujniki temperatury Pt100 dostępne są jako opcja. Podłączenie dostępnych na rynku sond dokonywane jest poprzez złącze typu BNC. Kalibracja sondy przeprowadzana jest jako kalibracja 2-punktowa.

Urządzenie w wersji 202710/30 jest miernikiem ręcznym do pomiaru konduktywności i wartości temperatury. Prefabrykowana sonda konduktywności posiada elektrody grafitowe i stałą celki 1,0 1/cm. Czujnik temperatury niezbędny do kompensacji temperaturowej jest zintegrowany z sondą. Miernik przenośny wskazuje wartość konduktywności w odniesieniu do wartości temperatury równej 25°C. Automatyczny wybór zakresu pomiarowego sprawia, że mierzona wartość wskazywana jest w optymalnym zakresie pomiarowym - ta funkcja nie może być zmieniana.

Akcesoria

Wyposażenie dodatkowe

Numer artykułu Opis produktu Cena
Zanurzeniowy czujnik temperatury do 202710/20-000 wersja do lipca 2015 price on request
Zanurzeniowy czujnik temperatury do 202710/20-000 wersja od sierpnia 2015 price on request

Grupy produktowe akcesoriów