More than sensors+automation
Znajdź

Elektroda do pomiaru amoniaku (201040)

Własności

  • kontrola szczelności u układach chłodniczych
  • zastosowanie do -8 °C (temperatura medium)
  • specjalna membrana PTFE
  • prosta wymiana membrany

Zastosowania

Urządzenia i instalacje chłodnicze, np.:
- hale sportowe, lodowiska
- chłodnie

Opis

Sonda tego rodzaju pozwala na pomiar zawartości amoniaku (NH3) w roztworach wodnych. Amoniak w roztworach wodnych znajduje się w zależnej od pH równowadze z jonami amonowymi (NH4+). Sonda wykrywa amoniak powstały w wyniku reakcji dodawanych zasad z jonami amonowymi (NH4+). Jony NH4+ jako takie nie są wykrywane przez sondę.

Sonda amoniaku składa się z elektrody szklanej pH i elektrody odniesienia. Obie elektrody umieszczone są w elektrolicie, oddzielonym od medium za pośrednictwem hydrofobowej, gazoprzepuszczalnej membrany. Wartość pH elektrolitu zmienia się, jeśli przez membranę przenika gaz NH3. Taka lokalna zmiana wartości pH mierzona jest za pomocą zintegrowanej, wysokoomowej sondy pH. Dodatkową zaletą użytkową tego rodzaju elektrody amoniaku jest stosowanie prefabrykowanych nakładek membranowych, w związku z czym nie ma konieczności manualnego napinania membrany. Nakładka membranowa wymieniana jest w sondzie JUMO w prosty i szybki sposób.

Dokumentacja
Prospekt
Akcesoria

Wyposażenie dodatkowe

Numer artykułu Opis produktu Cena
armatura wymienna do sensora amoniaku, «rubunek G1 1/4, gª. zanurzeniowa 55mm, mat. PP; (PG202822) price on request
membrana wymienna do elektrody NH3; (PG209791) price on request
membrana wymienna do elektrody NH3; (kod 854) (PG209791) price on request
szybka PTFE do armatury wymiennej (standard, biaªy, 3 szt.); (PG202791) price on request
szybka PTFE do armatury wymiennej (podwy¥szony przepªyw, czarny, 3 szt.); (PG202791) price on request

Inni klienci byli zainteresowani również...