More than sensors+automation
Znajdź

Analiza cieczy

Od lat nieustannie rozwijamy nasz dział technologii pomiarów analitycznych skupiając się na najważniejszych parametrach chemicznych i elektrolitycznych cieczy, takich jak wartość pH, potencjał redoks, zawartość amoniaku, mętność i tlen rozpuszczony, ozon, przewodność czy chlor całkowity lub wolny chlor.
Czujniki, sondy i inne urządzenia pomiarowe JUMO dedykowane analizie cieczy znajdują szerokie zastosowanie m.in. w stacjach uzdatniania wody pitnej, wody przemysłowej jak i technologicznej. Doskonale sprawdzają się również w technice basenowej i laboratoriach.
Najnowszą pozycją w naszym portfolio jest inteligentny system zarządzania cyfrowymi czujnikami pomiarowymi - JUMO digiLine, współpracujący z protokołem komunikacyjnym bus.
Konsekwencja i innowacyjność to główne wyznaczniki naszego sukcesu w obszarze analizy cieczy, a zaufanie i zadowolenie klientów to najlepsza recenzja naszego wysiłku.