More than sensors+automation
Znajdź

Formularz serwisowy

Proszę podać możliwie najwięcej informacji.
Pola oznaczone (*) są obowiązkowe.

Państwa zgłoszenie zostanie rozpatrzone w możliwie najkrótszym czasie.

Proszę opisać rodzaj usterki, miejsce instalacji, rodzaj instalacji, warunki pracy itp.

W przypadku urządzeń narażonych na zanieczyszczenie medium pomiarowym, wymagane jest przesłanie wypełnionej deklaracji dekontaminacji.
Brak w/w deklaracji skutkować może wydłużeniem procedury serwisowej.

Deklaracja dekontaminacji

Formularz kontaktowy
Kontakt
DANE KLIENTA  
Firma:
Ulica*
Numer:*
Kod pocztowy:*
Miasto:*
ADRES WYSYŁKOWY (jeśli inny niż powyższy)  
Data:
Firma:
Ulica:
Numer:
Kod pocztowy:
Miasto:
DANE URZĄDZENIA  
Ilość sztuk:
Nr artykułu:
Typ:
Numer fabryczny:
OPIS USTERKI
Załączniki
(pliki konfiguracji, zdjęcia , itd…):
OSOBA KONTAKTOWA  
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
email-address