Różne metody pomiaru przepływu

W ekstremalnych warunkach, takich jak pomiar przepływu nasyconych par lub pary, pomiar różnicy ciśnień jest sprawdzoną zasadą pomiaru przepływu. Zasadniczo ta zasada pomiaru jest stosowana podczas pomiaru przepływu gazów i mediów wodnych. Wadą jest to, że przy dużym zakresie pomiarowym należy zwracać szczegółną uwagę na dokładność pomiaru różnicy ciśnień , ponieważ stosunek między przepływem a ciśnieniem w obszarze niskim jest kwadratowy. W przeciwnym razie może to doprowadzić do bardzo dużych niedokładności.

W przeciwieństwie do tego przepływomierze elektromagnetyczne (MID) mają szerokie zastosowanie ze względu na bardzo dużą dynamikę pomiaru i bardzo wysoką dokładność.

Kolejną zaletą tej metody pomiaru przepływu jest to, że nie ma przeszkód ani ruchomych części, które mogą wywoływać komplikacje w medium. W rezultacie spadek ciśnienia w przepływie objętościowym jest minimalny. Ponadto te przepływomierze są stosunkowo niewrażliwe na zanieczyszczenia. Dzięki udziałowi w rynku wynoszącym 25% przepływomierz magnetyczno-indukcyjny jest zatem jedną z najczęściej stosowanych metod pomiarowych na całym świecie.

Pomiar MID (elektromagnetyczny)

Ta metoda pomiaru przepływu jest możliwa dzięki fizycznym prawom indukcji, w których indukcja jest wytwarzana w przewodniku, gdy ten przewodnik porusza się w polu magnetycznym. W przypadku MID powstaje stałe pole magnetyczne prostopadłe do linii pomiarowej. Ruchomy przewodnik to ciecz przepływająca przez rurę. Indukowane napięcie jest mierzone przez dwie elektrody i jest proporcjonalne do przepływu. To również wyjaśnia istnienie pewnych warunków związanych z mierzoną cieczą - mianowicie ciecz musi mieć minimalną przewodność 5 μS / cm. Dla porównania woda z kranu ma przewodność 300 μS / cm.

Pomiar MID w aplikacjach higienicznych

Dodatkową zaletą MID jest zastosowanie krótkich rur zasilających i odprowadzających. W przypadku wielu zasad pomiaru przepływu konieczne są dłuższe linie zasilające i tłoczące, aby umożliwić przepływ osadu przed rozpoczęciem pomiaru. Czasem potrzebna jest do 50-krotna długość średnicy rury, zanim zagięcie lub zawór lub tym podobne mogą być umieszczone w celu spowodowania zawirowań. Przepływomierz elektromagnetyczny (MID) ma wystarczającą odległość od 2 do 3 razy większą od średnicy. Kolejną istotną zaletą przepływomierza MID jest to, że można go stosować w aplikacjach higienicznych np. w branży spożywczej i farmaceutycznej. Przepływomierz elektromagnetyczny MID nie ma ruchomych części i ma gładką wewnętrzną ścianę, która ma taką samą średnicę jak połączone rury. W rezultacie instalacja czujnika może być realizowana w higieniczny sposób.

Niezawodność procesu

Standardowa wykładzina przepływomierzy elektromagnetycznych to PTFE. Materiał ten jest bardzo odporny na kwasy i zasady i nie jest podatny na uszkodzenia przez małe cząstki stałe. Wykładzina z twardej gumy jest alternatywą dla większych średnic. Specjalne projekty są pożądane dla zastosowań higienicznych. Na przykład w browarach, przetwórstwie mleka i przemyśle napojów lub przemyśle farmaceutycznym. Dla tego typu aplikacji oferowana jest specjalna wykładzina PFA.

Konfiguracja przepływomierzy elektromagnetcznych odbywa się z poziomu wyświetlacza znajdującego się na przetworniku lub za pomocą oprogramowania komputerowego komunikującego się protokołem HART. Funkcja diagnostyczna zapewnia sprawdzenie prawidłowości działania elektroniki przetwornika i sensora.

Perfekcyjnie płynne

picture
JUMO flowTRANS MAG S01 Elektromagnetyczny przepływomierz do zastosowań przemysłowych
 • Niezawodne dzięki nowoczesnym funkcjom diagnostycznym
 • Przetwornik zintegrowany lub odseparowany z sensorem
 • Średnica nominalna DN3 do DN2000
picture
JUMO flowTRANS MAG H01 Elektromagnetyczny przepływomierz do aplikacji wodnych, branży spożywczej i przemysłu farmaceutycznego
 • Szeroka gama przyłączy procesowych
 • Średnica nominalna DN 3 do DN100
 • Procesy mycia CIP/SIP

Lightbulb logo

SUCCESS STORY

Pomiar przepływu w instalacjach centralnego ogrzewania


Wyzwanie

Centralne ogrzewanie jest zwykle generowane przez kogenerację. Jednoczesna produkcja energii i ciepła, dla których w zasadzie każde paliwo jest odpowiednie, zapewnia dużą elastyczność w odniesieniu do wytwarzania ciepła. "Pomiar przepływu" odgrywa ważną rolę w ciepłowniach. Jedna z najnowocześniejszych i czystych elektrowni w Europie wykorzystała w tym celu technologię JUMO.

W Austrii instalacja oczyszczania spalin filtruje ponad 90% azotu i dwutlenku siarki oraz prawie 100% pyłu z dymu. Wysoki poziom efektywności instalacji można między innymi przypisać zastosowaniu wymienników ciepła. W rurach kondensacyjnych wymiennika ciepła w elektrowni musi być stale mierzony przepływ i temperatura. Te dwie zmienne określają wydajność wymiennika ciepła. Aby zmierzyć przepływ, właściciel instalacji użył przepływomierza elektromagnetycznego od JUMO.

Lightbulb logo

SUCCESS STORY


Rozwiązanie

W niektórych procesach i instalacjach technologicznych wymagane jest zachowanie bardzo długiego odcinka rury przed przepływomierzem, czasem sięgającego nawet 50 x DN rury, aby ustabilizować przepływ po przejściu przez zakręty, zawory lub zwężenia. Używając JUMO flowTRANS MAG S01, odcinek przed przepływomierzem wynosi tylko 3xDN.

Co jeśli woda ma przewodność właściwą 6,4 μS / cm, temperatura wynosi 65 °C? Dla przewodności <20 μS / cm na ogół stosuje się specjalne urządzenia, które mają silniejsze pole magnetyczne i wyższą częstotliwość próbkowania, aby zapewnić wiarygodny pomiar.

JUMO flowTRANS MAG S01w standardzie posiada cewki o bardzo silnym polu elektromagnetycznym, co zapewnia stabilny pomiar i spełnia wysokie wymagania Klienta bez konieczności zastosowania dużo droższych rozwiązań pomiarowych.

Lightbulb logo

SUCCESS STORY


Zysk klienta

Funkcja diagnostyczna zapewnia szybkie wykrywanie niepożądanych osadów na elektrodzie. Takie zanieczyszczenie jest powszechne, gdy przepływomierz pracuje w gorącej wodzie.

Pierwotne zastososowane przepływomierze ultradźwiękowe nie sprawdziły się w tej aplikacji. Ostatecznie, proste możliwości konfiguracji i doskonałe wyniki pomiarów przy niskiej przewodności medium sprawiły, że klient zdecydował się na użycie sensora JUMO flowTRANS MAG.

Historia sukcesu - specyfikacje produktu
JUMO flowTRANS MAG S01
JUMO flowTRANS MAG S01 Przepływomierz elektromagnetyczny
do zastosowań przemysłowych
 • Niezawodne dzięki nowoczesnym funkcjom diagnostycznym
 • Elastyczny dzięki szerokiemu zakresowi średnic nominalnych i elektrod pomiarowych
 • Wysoka dokładność pomiaru dzięki wydajnemu przetwornikowi pomiarowemu
JUMO AQUIS Touch S
JUMO AQUIS Touch S Modułowy wielokanałowy przetwornik pomiarowy do analizy płynów
 • Centralna platforma do wyświetlania i przetwarzania zmierzonych wartości
 • 4 wysokiej jakości obwody sterujące pracujące jednocześnie
 • Zintegrowany kontroler i funkcja datalog

Czy chcesz uzyskać więcej informacji o przepływie lub umówić się na spotkanie? Skontaktuj się z nami!

Chat logo

Na moją prośbę zgadzam się, że moje dane zostaną zapisane. Mogę w każdej chwili odwołać przechowywanie moich danych.*
Do tego czasu zgadzam się, że JUMO GmbH & Co.KG zapisuje moje dane i kontaktuje się ze mną w celach informacyjnych.*
Zapoznałem się z przepisami dotyczącymi prywatności i zgadzam się z warunkami.*
With your inquiry you give us a task which we would like to handle with the utmost care. The data collected in this context is stored. In order to process your request satisfactorily it is necessary to fill in all available fields (only fields marked with * are mandatory)! We use your data to process your request as part of the business process. In particular, we do not pass on any data to third parties. We reserve the right to statistically evaluate anonymous data records.


JUMO Sp. z o.o. 

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław, Polska

telefon: +48 71 339 32 79