More than sensors+automation
Znajdź

Blog - ciśnienie

W tym dziale zamieszczać będziemy szereg informacji na temat pomiarów ciśnienia związanych z nimi zagadnień teorytycznych oraz praktycznych i sprzętowych.

#16 Co to jest przetwornik ciśnienia? - Podstawowe informacje, rodzaje i parametry

Zadaniem przetwornika ciśnienia jest przekształcenie zmierzonej wartości ciśnienia na sygnał standardowy,jak np. sygnały prądowy lub napięciowy.

więcej...

#15 Dobór metody pomiaru i materiału sensora ciśnienia

Dobór odpowiedniego czujnika ciśnienia, tak aby optymalnie sprawdził się w danej aplikacji stanowi spore wyzwanie.

więcej...

#14 Indukcyjne sensory ciśnienia – działanie, budowa, zakres zastosowania

Pomiary wartości nieelektrycznych, jak np. ciśnienia mogą być realizowane pośrednio poprzez pomiar indukcyjności.

więcej...

#13 Ceramiczne pojemnościowe sensory ciśnienia – działanie, budowa, zakres zastosowania

W przeciwieństwie do metody rezystancyjnej, dla pomiaru pojemnościowego sama deformacja nie jest brana pod uwagę, a jedynie zmiana odległości pomiędzy okładkami z niej wynikająca i towarzysząca jej zmiana pojemności.

więcej...

#12 Krzemowe sensory piezorezystancyjne – budowa, zasada działania

Budowa gotowego krzemowego czujnika ciśnienia jest stosunkowo złożona. Nie stosuje się tu tensometrów, jak w przypadku czujników cienko- i grubowarstwowych. Wykorzystuje się natomiast zjawiska typowe dla półprzewodników.

więcej...

#11 Metalowe celki cienkowarstwowe - budowa, zastosowanie, zalety

Zasada działania cienkowarstwowych sensorów ciśnienia bazuje na mostku Wheatstone’a – podobnie jak dla czujników grubowarstwowych. W procesie ich produkcji występuje jednak szereg różnic, które mają wpływ na zastosowanie tego typu sensora.

więcej...

#10 Ceramiczne czujniki grubowarstwowe – budowa, zasada działania

Zasadza działania sensorów grubowarstwowych bazuje na mostku Wheatstone’a. Podobnie jak w przypadku sensorów cienkowarstwowych wykorzystuje się tutaj układ czterech czujników tensometrycznych.

więcej...

#9 Rezystancyjna metoda pomiaru ciśnienia - metalowe czujniki tensometryczne (DMS)

Tensometry metalowe są rezystorami elektrycznymi umieszczonymi na materiale nośnym. Wartość rezystancji jest określona przez długość i przekrój ścieżki przewodzącej. Materiał nośny składa się przede wszystkim z korpusu o osłabionej strukturze  - membrany, która ulega deformacji pod wpływem ciśnienia

więcej...

#8 Technologia czujników - zasady elektronicznego pomiaru ciśnienia w technice automatyzacji

Ciśnienie jest mechaniczną wielkością pomiarową. Aby móc przetwarzać ją w technice automatyzacji, musi być przekształcona na sygnał elektryczny. W tym celu wykorzystuje się rozmaite efekty fizyczne, które wynikają z odkształcalności różnych materiałów na skutek działania ciśnienia.

więcej...

#7 Ciśnienie hydrostatyczne - definicja, wskazówki, paradoks hydrostatyczny

Pomiar ciśnienia hydrostatycznego jest wykorzystywany przede wszystkim pośrednio podczas pomiaru poziomu. Fakt ten sprawia, że warto zapoznać się z towarzyszącymi mu prawami fizyki.

więcej...

#6 Ciśnienie statyczne i dynamiczne – definicja, przykłady, rurka Prandtla

Pomiar ciśnienia statycznego i dynamicznego jest bardzo istotny z technicznego punktu widzenia. Wiele urządzeń, również codziennego użytku, opiera swoją zasadę działania właśnie na tych wartościach. Przykładem może być tutaj np. wentylator.

więcej...

#5 Ciśnienie różnicowe – definicja, metoda pomiaru, przykłady zastosowania

Różnica pomiędzy dwoma wartościami ciśnienia bezwzględnego p1 i p2 nazywana jest różnicą ciśnień Δp. Jest ona często wykorzystywana w aplikacjach technicznych do celów kontrolnych.

więcej...

#4 Ciśnienie względne - metoda pomiaru, kompensacja ciśnienia, przykłady

Pomiar ciśnienia względnego jest najczęściej spotykanym w technice. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu większości procesów konieczny jest ciągły pomiar jego wartości.

więcej...

#3 Ciśnienie bezwzględne – definicja, izobary, przykłady zastosowania

Ciśnienie atmosferyczne nie zawsze jest dobrym wyborem jeśli chodzi o ciśnienie odniesienia (punkt zerowy). Niektóre aplikacje wymagają wybrania innego - stałego punktu, takiego który uniezależniłby pomiar od ciśnienia atmosferycznego, które naturalnie ulega zmianie.

więcej...

#2 Międzynarodowe jednostki ciśnienia - przykłady, konwersja

W odniesieniu do pomiarów ciśnienia stosowane są rozmaite jednostki. Pomimo powstania układu SI w technice wciąż można spotkać takie jednostki jak np. atmosfera techniczna (at) lub fizyczna (atm), czy też psi – funt na cal kwadratowy. Niniejszy artykuł pomoże Państwu usystematyzować wiedzę dot. jednostek ciśnienia.

więcej...

#1 Co to jest ciśnienie? - definicja, najpopularniejsze jednostki

Ciśnienie jest jedną z najczęściej mierzonych i kontrolowanych wielkości fizycznych w technice automatyzacji. Ma ono bezpośredni wpływ na przebieg procesów produkcyjnych i przemysłowych. W niniejszym artykule zawarto podstawową wiedzę na temat ciśnienia i jego pomiarów.

więcej...