Thermocouple Protection Tubes - Sialon/Syalon

SYALON 101 – WSZECHSTRONNOŚĆ

Syalon jest nazwą własną materiału ceramicznego należącego do rodziny materiałów Si-AL-O-N. Materiał ten został specjalnie zaprojektowany w celu zapewniania najwyższej wytrzymałości. Syalon 101 jest ceramiką ogólnego zastosowania. Nasz standardowy materiał to gęsty, spiekany materiał, który można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest kombinacja wytrzymałości, twardości, doskonałej odporności na szok termiczny i wysokiej odporności na zużycie. Podstawowa aplikacja to osłona termopar w procesie pomiaru temperatury ciekłego aluminium, które stosowane jest do produkcji np. felg samochodowych lub innych odlewów aluminiowych. Z materiału Syalon mogą być produkowane osłony/tuby termopar jak również rury wznośne oraz osłony grzałek stosowane powszechnie w piecach do odlewania niskociśnieniowego.

Pobierz kartę katalogową

ß - SYALON

Syalon / Sialon są stopami na bazie azotku krzemu (Silicon Nitride) zamiast węglika krzemu (Silicon Carbide) jako rozpuszczalnika. Ponieważ ß-Syalon ma taki sam układ atomowy, jego właściwości mechaniczne i fizyczne są prawie identyczne jak właściwości azotku krzemu (Silicon Nitride). Chemicznie ma pewne cechy tlenku glinu, Al2O3. Nasze standardowe produkty oparte są na beta azotku krzemu (Beta Silicon Nitride). Oczywiście można również wytworzyć Syalon oparte na alfa azotku krzemu (Alfa Silicon Nitride) i oksyazotanie, z których każdy ma inną strukturę krystalograficzną. Te różne formy zostały tradycyjnie oznaczone przez notacje α-prime, ß-prime lub O-prime, znane również jako α-Syalon, ß-Syalon lub O-Sialon.

O-Sialon oparty jest na oksyazotanie krzemu; nie jest tak trwały ani tak twardy jak ß-Syalon. Nie jest tańszy niż inne typy SiN/Syalon/Sialon, chyba że jest wytwarzany za pomocą nowych technik przetwarzania, które są coraz powszechniejsze w produkcji O-Sialon. Takie techniki obejmują redukcję karbotermiczna, w której tanie surowce takie jak koks i piasek przekształcają się w Sialon przez ogrzewanie w azocie.

Niezawodność i wytrzymałość naszych produktów

Nasz standardowy materiał to stuprocentowa ß-jakość (nie stosujemy innych, prawdopodobnie tańszych komponentów). Wypalamy nasz ß-Syalon w temperaturze 2000° C (!), tymczasem większość O-typów jest wypalana w 1200 - 1300° C. Wyższa temperatura powoduje, że materiał jest absolutnie gazoszczelny z zerową porowatością.

.